Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Ponedeljek, 26.10.2020 /

Novosti


04.07.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju

 


30.05.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Javni razpisi MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu z dne 29.5.2020 objavilo dva javna razpisa, in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 in Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za javni razpis za Ukrep I znaša do 15.000 evrov, okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za javni razpis za Ukrep II pa znaša do 100.000 evrov.

Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.


25.05.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020 z

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objav javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 do konca leta 2020. Roki za oddajo vlog na javne razpise, ki so se iztekli v času začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se podaljšajo do 9. 6. 2020.

Situacija v državi, povezana z epidemijo virusa Covid-19, je začasno zadržala sprejemanje ustrezne izvedbene zakonodaje, ki je podlaga za objavo javnih razpisov, saj se je v teh razmerah sprejemala le interventna zakonodaja.

Hkrati so se v teh razmerah nakazale nove, nujno potrebne spremembe, Programa razvoja podeželja (PRP 2014–2020), da bi lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij. Ministrstvo je torej v postopku pospešene priprave sprememb PRP 2014–2020. Na podlagi spremembe PRP 2014–2020 bodo posledično spremenjene tudi izvedbene uredbe in po sprejetju le-teh na Vladi RS bomo lahko objavili načrtovane javne razpise.

Glavnina razpisov bo v juniju in juliju, vključno s težko pričakovanim razpisom za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (M6.4). Razpisi pa se bodo intenzivno razpisovali tudi v jeseni. Vabljeni k spremljanju obvestil s področja razvoja podeželja, zlasti objavo uredb, ki med drugim opredeljujejo pogoje in upravičene stroške ter tako vlagateljem omogočajo, da pravočasno pripravijo potrebno dokumentacijo za uspešno kandidiranje na javnih razpisih.


OKVIRNI TERMINSKI NAČRT

* JR bo objavljen le pod pogojem, da bo priglašena sprememba sheme državnih pomoči.
** JR bo objavljen le pod pogojem, da bodo ostala neporabljena sredstva.
*** JR bo objavljen po potrditvi 8. spremembe PRP 2014–2020.

 

Podaljšani roki za oddajo vlog na javne razpise

Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) in na podlagi Sklepa o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (Uradnem listu RS št. 74/2020) je rok za oddajo vloge na javne razpise 9. 6. 2020. S področja Programa razvoja podeželja 2014–2020 so to:

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; rok za oddajo vloge: 9. 6. 2020
4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, rok za oddajo vloge: 9. 6. 2020
1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo, rok za oddajo vloge: 9. 6. 2020.

 (Vir: MKGP)


05.05.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

KORONAVIRUS

(na podlagi do sedaj sprejete zakonodaje do 4. maja 2020)

 

(na podlagi do sedaj sprejete zakonodaje do 4. maja 2020)


30.04.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Nadaljuje se izvajanje pomoči pri oddaji zbirnih vlog za leto 2020

Z 28. aprilom 2020 Javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov, ponovno začenja s pomočjo kmetom pri elektronskem izpolnjevanju in elektronski oddaji zbirnih vlog za leto 2020. Rok za oddajo vloge bo predvidoma podaljšan do 15. junija 2020.

Obveščamo vas, da vam bo vaš kmetijski svetovalec poslal vabilo s točno določenim datumom vnosa. Več si lahko preberete na tej povezavi TUKAJ


28.04.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Rok za oprostitev plačila prispevkov marec/april se izteka

Rok za vložitev izjave za oprostitev plačila prispevkov za marec in april se izteka.

Nevložitev izjave za oprostitev plačila prispevkov do konca meseca aprila pomeni trajno izgubo pravice do oprostitve plačila prispevkov za marec in april!

Ponovno opozarjamo, da morajo kmečki zavarovanci do konca aprila vložiti izjavo za oprostitev plačila prispevkov za marec (od 13.3.2020 dalje) in april. To storijo preko izjave, ki je dostopna na portalu eDavki.

Več si lahko ogledate na tej povezavi TUKAJ

 


21.04.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

UPOŠTEVANJE ZAHTEV IZ NAVZKRIŽNE SKLADNOSTI – VAROVANJE KRAJINE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
  • Obvestilo si lahko ogledate na tej POVEZAVI

 


15.04.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Kaj kmetom prinašajo novi izredni ukrepi

 

 

 

 


14.04.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Vloga za uveljavljanje pravic interventnih ukrepov je na voljo

Finančna uprava Republike Slovenije sporoča, da je izjava/vloga za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov dostopna na portalu eDavki in mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020.

Izjave/vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Več na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije


12.04.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

SEZNAM KONTAKTOV IN DEŽURSTEV JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA KGZS – ZAVOD MARIBOR

Obveščamo vas, da javna služba kmetijskega svetovanja v času, ko moramo vsi spoštovati preventivne ukrepe preprečevanja širjenja Koronavirusa Covid-19, za vas deluje nemoteno.

Prilagamo seznam dežurstev in kontakte telefonskih številk, na katerih smo dosegljivi.

Vabimo vas, da spremljate aktualna strokovna obvestila in novice na naši spletni strani in facebooku.


12.04.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

SEZNAM LOKALNIH PONUDNIKOV PREHRANE V PODRAVJU


10.04.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja


}}novejše novosti
}}starejše novosti
E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Redčenje 2020
}}podrobno
Dobrote podezelja
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Degustac_prostor
Toti LAS 1 -Horvat
Trin
Beljakovine
Alpjobs
Pilotni projekt - male kmetije
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com