Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Nedelja, 17.01.2021 /

Projektno in raziskovalno delo


Projekt Doživetje Projekt COMPOSE Projekt FERTINNOWA Projekt Impuls4Action
Projekt Impuls4Action

 

 

 

 

  •  Novice   (slo)                                 Novice (en)

     

​        - Novice št. 1                            - Novice št. 1

        - Novice št. 2                            - Novice št. 2

 

 
 

From Intelligent Land Use to Sustainable municipalities »Impuls4Action«

 

Projekt From Intelligent Land Use to Sustainable municipalities »Impuls4Action« je sofinanciran v okviru preko Alpine Region Preparatory Action Fund II (ARPAF II). S projektom Impuls4Action  želimo sprožiti podporne ukrepe za trajnostno varovanje tal v Alpah, kar bo bomo dosegli z zagotavljanjem ustreznih orodij,  ozaveščanjem in iskanjem novih modelov za trajnostne rešitve. Podnebne spremembe povečujejo potrebo po integrativnih dejavnostih in po meri izdelanih instrumentih za zaščito tal in razvoj zelene infrastrukture (GI) v alpskem prostoru.

 

Na treh tematskih pilotnih področjih:

  1. Upravljanje z vodo,
  2. Razvoj infrastrukture na podeželju,
  3. Zaščita mokrišč,

značilnimi z različnimi  vplivi na tla in okolje, se bodo  prepoznale obstoječe metode, dobre prakse, pristopi, zakonodaje in projektne rešitve, ki  bodo služile kot vhodni podatki za spletno orodje (Toolbox). Istočasno bodo potekale delavnice z različnimi deležniki in ciljnimi skupinami  (kmetje, občine, javne institucije,..) z namenom, da se prepoznajo njihovi problemi in analizirajo  njihove potrebe. Le-te bodo podlaga za oblikovanje orodja, ki bo del platforme znanja (PoK).

 

Na pilotnih območjih se bodo Izvedli številni dogodki ozaveščanja, ki bodo pripomogli k boljšemu dolgoročnemu upravljanju z vodami (uporaba obstoječih modelov, kot je IRRFIB, monitoring suše, napoved namakanje v kmetijstvu,….), razvoju dopolnilnih dejavnosti v opuščenih stavbah oz. razvoju infrastrukture na podeželju ter ustvarili predpogoje za obnovo in vzdrževanje več funkcijskih mokrišč v Alpah. 

 

Razvito spletno orodje „LESS LAND TAKE” bo vključevalo obstoječe relevantne informacije, metodologije, dobre prakse, pristope, zakonodaje in rešitve  projekta „Links4Soils” kot tudi ostalih projektov. Celovit pristop k trajnostnemu varovanju tal bo temeljil na dialogu različnih deležnikov, ciljnih skupin in političnih določevalcev na lokalni in regionalni ravni. Prepričani smo, da bo spletno orodje prispeval tudi k  boljšemu medsebojnemu razumevanju in uskladitvi različnih interesov za skupne trajnostne rešitve rabe tal in prilagajanja podnebnim spremembam.

Impuls4Action bo podal usmeritve za trajnejšo in kakovostnejšo življenja v Alpah za sedanje in prihodnje generacije.

 

Vodilni partner:

- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Slovenija

 

Vključeni partnerji:

- Fundacija Edmund Mach - Raziskovalno-inovacijski center, San Michele all'Adige, Italija;

- Agencija za okolje Avstrija, Avstrija;

- Platform Land, Bozen, Italija;

- Univerza v Milanu, Italija;

- Fundacija Pro Terra Engiadina, Zernez, Švica.

 

Trajanje projekta:

AVG 2019 – JAN 2021

 

    

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Skupne službe
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com