Varstvo oljne ogrščice

Nazaj

Poljedelstvo

23. oktober. 2020

V Mariboru, 23. 10. 2020

OBVESTILO O VARSTVU OLJNE OGRŠČICE PRED BOLEZNIMI TER
PREKOMEREN RAZVOJ OGRŠČICE

V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, odvisno od sorte in časa setve, prisotne pa so tudi že okužbe s suho trohnobo stebla ogrščice (suha trohnoba zelja Leptosphaeria maculans = Phoma lingam). Svetujemo vam, da pregledate posevke oljne ogrščice in po potrebi uporabite enega izmed fungicidov.

Priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: Folicur EW 250 0,5 l/ha ali Star tebukonazol 0,5 l/ha ali Orius 25 EW 1 l/ha ali Caramba 1,2 l/ha ali Baltazar 0,5 l/ha ali Score 250 0,5 l/ha ali Prosaro 1,5 l/ha. Odmerek prilagodimo velikosti oljne ogrščice. Za dobro delovanje fungicidov so potrebne dnevne temperature zraka nad 12°C.

Ogrščica najboljše prezimi v fazi 7-8 listov. Prevelike rastline so pozimi občutljivejše na mraz, podvržene so mehanskim poškodbam zaradi snega, kar lahko privede do večjega zimskega propadanja rastlin in zmanjšuje pridelek. Uporaba omenjenih fungicidov upočasni jesensko rast oljne ogrščice, jo naredijo močnejšo in dobro pripravljeno za prezimovanje.

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.

Kmetijska svetovalna služba
Specialistka za varstvo rastlin
Marjeta Miklavc, univ. dipl. inž. kmet.

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

 

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kmetijski-zavod.si/politika-varstva-osebnih-podatkov.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.