Skladiščenje sredstev za varstvo rastlin - FFS

Nazaj

Varstvo rastlin

29. november. 2020

V Mariboru, 27. 11. 2020

SKLADIŠČENJE SREDSTEV ZA VARSTVO RASTLIN - FFS

Uporabnik sredstev za varstvo rastlin (FFS) mora skladiščiti FFS v originalni embalaži, ločeno od živil in drugih predmetov splošne rabe, zunaj dosega otrok, z določeno temperaturo, vlago in svetlobo, kakor so navedene na etiketi in v navodilu proizvajalca FFS.

Neočiščeno embalažo, ostanke FFS in FFS, ki jim je potekla odločba o registraciji, dovoljenje ali rok uporabe (tj. odpadna FFS), mora uporabnik FFS odstraniti kot nevarni odpadek. Temeljito izpraznjeno in očiščeno embalažo FFS v trdni ali tekoči obliki morate shraniti v zaščitenem in suhem prostoru do odstranitve.

POMEMBNO! Odpadna embalaža FFS mora biti ustrezno očiščena in izpraznjena in v njej ne sme biti ostankov FFS - kar pomeni, da je pravilno izpraznjena in očiščena v smislu dobre kmetijske prakse – plastenke ustrezno večkrat splaknemo s čisto vodo in zlijemo v škropilnico, vrečke in škatle ustrezno očiščene tudi v kotih embalaže. Zamaške hranimo ločeno ob embalaži. Očiščeno, dobro odcejeno in osušeno embalažo je potrebno oddati v zbirne centre za očiščeno odpadno embalažo.

Odpadna FFS, ki jih ni mogoče takoj na predpisani način odstraniti, mora uporabnik FFS do odstranitve hraniti v posebnih pokritih, nevnetljivih in nekorozivnih posodah, zunaj dosega otrok, v skladiščih, kjer se običajno hranijo FFS. Vir: https://www.gov.si/teme/trajnostna-raba-fitofarmacevtskih-sredstev/

Ob koncu škropilne sezone preverite stanje sredstev za varstvo rastlin v svojih skladiščih, pripravite škropilnico za prezimovanje, preverite in dopolnite evidence in račune o uporabi FFS. V evidence morajo biti vpisane tudi metode varstva rastlin z nizkim tveganjem (npr. mehansko zatiranje plevelov, medvrstno okopavanje, odstranjevanje obolelih dreves, trt, izdelava in postavitev ptičjih krmilnic, hotelov za žuželke, T-drogov za ptice ujede,…).


Kmetijska svetovalna služba:
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing. kmet.

 

Ne zamudite

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

 

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kmetijski-zavod.si/politika-varstva-osebnih-podatkov.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.