Vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo od 1.januarja 2022 le še elektronsko

Nazaj

Javno kmetijsko svetovanje

29. november. 2021

Vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije pri uporabi kmetijskih zemljišč in gozdov, je možno zadnjih dvajset let. Vlaganje zahtevkov za vračilo je eden najenostavnejših postopkov za različne vloge v kmetijstvu, ki so vezane na subvencije, olajšave, podpore itn. Zahtevek upravičenec izpolni na enostavnem obrazcu in pošlje na pristojni, včasih carinski oz. sedaj finančni urad, doma pa deset let hrani račune za porabljeno gorivo. Do sedaj so se zahtevki vlagali na papirnih obrazcih, zadnja tri leta pa je bilo možno tudi prostovoljno elektronsko vlaganje zahtevkov v sistemu eCarine in do obveznega vlaganja v elektronski obliki je bil, pričakovano, le še korak. Sredi letošnjega leta je Državni zbor sprejel spremembe Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 92/21; ZTro-1A), ki so prinesle tudi obvezno vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki za vse, ki uveljavljajo vračilo trošarine na podlagi Zakona o trošarinah. To pa so tudi fizične osebe (kmetje, lastniki gozdov), ki vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo na obrazcu TRO-A, in pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki, ki zahtevke vlagajo na obrazcu TRO-B. Zahtevek v elektronski obliki se po 1. januarju 2022 vloži tudi za vračila, ki se nanašajo na davčno obdobje leta 2021 oz. za porabljeno gorivo v letu 2021.
 
Obrazec pooblastila za vlaganje zahtevkov TRO-A bo na spletnih straneh FURS-a objavljen predvidoma v tednu ali dveh. S pooblastilom, ki bo prav tako dostopno na tej spletni strani pa vam lahko vaš kmetijski svetovalec pomaga pri vnosu. 
 
Več informacij: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=obrazec_tro_a 
 

Želite biti obveščeno o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

 

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kmetijski-zavod.si/politika-varstva-osebnih-podatkov.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.