Shema kakovosti

Nazaj

Splošno

18. november. 2020

MKGP razpisuje 500.000 EUR za spodbujanje novega sodelovanja kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb v shemah kakovosti


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) v Uradnem listu RS objavlja nov javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje 500 mio EUR nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti. MKGP si z omenjenimi spodbudami prizadeva povečati interes kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb za vključitev v upravičene sheme kakovosti, s katerimi si bodo povečali dodano vrednost, potrošnikom pa jamčijo nadstandardno kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. 11. 2020 do vključno 30. 12. 2020, do 23:59 ure.

Javni razpis se izvaja v okviru podukrepa 3.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Nepovratna javna sredstva se v ta namen zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.
V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:
a) zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
b) zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, Istra),
c) ekološka pridelava in predelava,
č) registrirana shema kakovosti za vino:

 • kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
 • vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
 • vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem,

d) zajamčena tradicionalna posebnost (gre za tuje izraze za seneno mleko):

 • Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk/Latte fieno di pecora/Lait de foin de brebis/Leche de heno de oveja,
 • Ziegen-Heumilch/Goat’s Haymilk/Latte fieno di capra/Lait de foin de chèvre/Leche de heno de cabra,
 • Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno;

e) sheme kakovosti: izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso).
 

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so naslednji:

 • upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat,
 • prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo tudi upravičenci, katerim je bil prvič izdan certifikat že v letih 2016, 2017, 2018 in 2019.
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta (izdana odločba za neposredna plačila za leto 2020) .

Vnos in oddaja vloge na javni razpis:
Vnos bo potekal elektronsko v informacijski sistem ARSKTRP. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.
 

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev za upravičenca so naslednji:

 • imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo,
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,
 • pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka,
 • trženje proizvodov iz upravičene sheme kakovosti.

Višina sredstev in način izplačila:
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Upravičenci lahko prejmejo pavšalno plačilo na kmetijsko gospodarstvo in sicer za koledarsko leto pridobitve certifikata in še naslednja štiri koledarska leta, datum zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določen z uredbo je 30. 6. 2023. Če upravičenec prvič pridobi certifikat pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis. Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 /71/18 in 157/20), ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev.
Vsebino javnega razpisa in podrobnejše informacije o podukrepu si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si).

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

 

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kmetijski-zavod.si/politika-varstva-osebnih-podatkov.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.