Opis področja

Ekološko kmetijstvo je zakonsko opredeljen in kontroliran način sonaravnega kmetovanja, ki v samem načinu kmetovanja upošteva poglobljeno razumevanje naravnih zakonitosti ter skrbi za varovanje okolja in dobrobit vseh živih bitij. V sistem kontrole ekološkega kmetovanja je bilo v Sloveniji v 2019 zajetih 3.828 kmetijskih gospodarstev kar predstavlja 5,5 % vseh kmetijskih gospodarstev. Kmetij, ki so preusmeritveno obdobje že prešle in se že ponašajo s statusom »ekološki« je bilo 3.494 oz 5,0 % vseh kmetij. Površina ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi v 2019 končno presega 10 % vseh površin, vendar smo še daleč od evropskega cilja, ki predvideva 25 % ekoloških površin do leta 2030. Trenutno nekoliko izraziteje naraščajo površine ekoloških vinogradov, površine za ekološko pridelavo zelenjadnic, površine sadovnjakov in oljčnikov.

Na območju Kmetijskega zavoda Maribor imamo trenutno 150 ekoloških kmetij. Največ je živinorejskih, ki pretežno redijo govedo in drobnico na travnatem svetu. V povprečju je ekološka kmetija nekoliko večja od povprečne slovenske kmetije, vendar pa so to še vedno sorazmerno male kmetije, ki ohranjajo kulturno krajino na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Imamo pa na območju zavoda tudi nekaj zelo dobrih tržnih ekoloških kmetij, med katerimi so tudi prepoznavne turistične kmetije in kmetije s posebno obliko partnerskega kmetovanja.

Med ekološkimi proizvodi, ki jih pridelujejo naše kmetije prednjačijo žita (pira, ajda, proso, pšenica) in govedina, sledijo mlečni izdelki, vino, sveže in predelano sadje ter zelenjava in oljnice in jajca. Povpraševanje po ekoloških živilih narašča in je še vedno večje od domače ponudbe.

Tehnološka dokumentacija

Pomembne povezave

 

Novice in nasveti

Izteka se rok za izdelavo in potrditev Programa izvajanja biotičnega varstva rastlin za leto 2024

23. april 2024

Preberi več

Ekološko kmetovanje, Varstvo rastlin, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo in okrasne rastline

Obvestilo roku za prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja, ekološkega čebelarjenja, integrirane pridelave in senene prireje

11. april 2024

Preberi več

Ekološko kmetovanje

VABILO na rastlinske hitre nitratne teste na terenu

10. april 2024

Preberi več

Ekološko kmetovanje, Poljedelstvo

Obvestilo: PRIBA in enoletna SOPO shema VGP

28. marec 2024

Preberi več

Ekološko kmetovanje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo in okrasne rastline, Splošno

Kontaktna oseba

 

Andrej Šuvak Tel.: 02 228 49 19, 051/248-664 / E-pošta: andrej.suvak@kmetijski-zavod.si

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.