Opis področja

Pridelava sadja na slovenskih tleh sodi med tradicionalne kmetijske panoge. Najbolj pomembna je za kmetijska območja z omejenimi dejavniki. Zaradi zahtevnih specializiranih sadjarskih znanj, razvitejših tehnologij skupaj s sodobno strojno opremo je tržna pridelava sadja že v preteklosti vedno pripomogla k boljšemu socialnemu statusu kmečkega prebivalstva-sadjarjev in zaposlenih na večjih posestvih in s panogo povezanih sadjarskih dejavnosti. Zato smo naše javno specialistično svetovanje za sadjarje iz območij KGZ Maribor, KGZ Celje in KGZ Ptuj po vzoru naših predhodnikov ves čas, že štiri desetletja zapored, prilagajali obstoječim potrebam in zmožnostim predvsem tržnim pridelovalcem sadja namizne kakovosti, s povdarkom na večinski sadni vrsti jablani. Gre za tipične sadjarske okoliše z več kot 200 letno tradicijo tržne pridelave najmanj 20-tih različnih sadnih vrst, s 75% jablane v intenzivnih nasadih, z najmanj 30.000 do 50.000 ton letnim pridelkom jabolk namizne kakovosti.

Danes je pridelava sadja na širšem območju delovanja zavoda, na 2.200 ha tržnih nasadov in sicer na 180-ih kmetijah. Od tega se je kar triinosemdestim kmetijam v zadnjem desetletju uspelo sadjarsko specializirati v pridelavi svežega namiznega sadja. Najmanj 20 sadjarskih kmetija je postopoma poleg pridelave svežega sadja uspešno razvila tudi predelavo lastnega sadja. Vsi okoliši skupaj imajo še vedno zavidljivih 3.000 do 4.000 ha travniških sadovnjakov, ki bogatijo našo biodiverziteto. Zato se pri svetovanju trudimo te površine na kmetijah ohraniti s podporami iz naslova KOPOP ukrepov in vzpodbujanjem obnov propadlih travniških nasadov s pomočjo lokalnih projetktov.

Kljub podnebnim spremembam, ki smo jim priča v zadnjem desetletju, so pedoklimatske razmera za tržno pridelavo sadja, od obronkov Pohorja, Kozjaka, Srednje slovenskih goric, Haloz, Kozjanskega, proti Prekmurju, izredno ugodne. Ocenjujemo pa, da se bodo zaradi pomanjkanja razpoložljive zemlje, v cilju sajenja jablane kot ostalih sadnih vrst, srednje velike sadjarske kmetije, ki trenutno obdelujejo od 5 do 30 ha, težje prilagodile na nove tržne razmere in konkurirale evropsko primerljivim sadjarskim kmetijam.

Tudi pri prihodnje bo v cilju krepitve obstoječih družinski kmetij in ustvarjanje delovnih mest za mlade na kmetijah, naše svetovanje osredotočeno k uvajanju okolju prijaznih tehnologij pridelave, uvajanju inovacij, prilagajanju na spremenjene klimatske pogoje in povečevanju ekološke pridelave sadja v Sloveniji.

 

Tehnološka navodila za zaščito pred spomladansko pozebo

Tehnološka navodila za pridelovanje jabolk

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja

Novice in nasveti

Obvestilo o varstvu sadovnjakov

19. julij 2024

Preberi več

Varstvo rastlin, Sadjarstvo

Obvestilo o zatiranju orehove muhe

15. julij 2024

Preberi več

Varstvo rastlin, Sadjarstvo

Obvestilo o varstvu sadovnjakov

28. junij 2024

Preberi več

Varstvo rastlin, Sadjarstvo

Junijska dela v sadovnjaku jablan - problem velikih plodov

21. junij 2024

Preberi več

Sadjarstvo, Javno kmetijsko svetovanje

Kontaktni osebi

Andrej Soršak

Tel.: 02 228 49 17, 041/279-072 / E-pošta: andrej.sorsak@kmetijski-zavod.si

 

Matjaž Lerš

Tel.: 02 228 49 17, 041/281-524 / E-pošta: matjaz.lers@kmetijski-zavod.si

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.