Lombergarjevi dnevi 2023

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti.

 

LOMBERGARJEVI DNEVI 2023 bodo potekali od 5.12. do 7.12.2023

   - Ogledi dobrih ekoloških sadjarskih praks na Poljskem, 3. - 5. september 2023,
   - 7. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo, 5. december 2023;
   - 15. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo, 6.  december 2023;
   - 18. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo, 7. december 2023

LOMBERGARJEVI DNEVI 2023 - PROGRAM POSVETOV


Za udeležbo na posvetu se je potrebno predhodno prijaviti. 

LOMBERGARJEVI DNEVI 2023 - PRIJAVNICA


7. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo

Humos in varovanje voda

Humusaufbau Chance für Landwirtschaft und Klima

Zatiranje plevelov v koruzi, s poudarkom na zatiranju užitne ostrice

Izkušnje z zatiranjem ramularijske pegavosti na ozimnem ječmenu

 


15. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo

Stanje zlate trsne rumenice v SV Sloveniji

Vpliv suše in visokih temperatur na kakovost grozdja

Oskrba v inogradnih tal, vpliv različnih pokrovnih rastlin na bujnost, sušni stres, lastnostital in kakovostgrozdja - Prof. Paolo Sivilotti


18. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo

Izkušnje z zatiranjem krvave uši (Eriosoma lanigerum Hausmann)

Gerhard Baab: Optimizacija pridelka jabolk

Poskusi izboljšanja rodnega nastavka s pomočjo giberelinske kisline in proheksadion kalcija


 

 

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.