Projekt ADO

Naslov projekta: Alpine Drought Observatory

Akronim: »ADO«

Trajanje projekta: 1.10.2019 ‐ 30.6.2022

Program: Interreg Alpine Space

Vsebina projekta

Cilj ADO projekta je ustvariti spletno platformo za spremljanje suše ter izboljšanja političnih smernic za proaktivno upravljanje suše v alpskem prostoru. S projektom želimo okrepiti razumevanje vpliva suše v Alpah ter okrepiti zmogljivosti spremljanja, napovedovanja, ter upravljanja suše na tem območju.

Projekt ADO bo podpiral lokalne, regionalne in nacionalne javne organe z zagotavljanjem časovno usklajenih informacij o razvoju suše v Alpah. To bo podlaga za izvajanje praks upravljanja suše in s tem povezanih politik. Na ta način želimo prispevati k iskanju praktičnih rešitev, prilagojenih na alpsko regijo za preprečevanje in ublažitev posledic suše. Rezultati projekta bodo javnim in privatnim sektorjem, povezanih z vodo, omogočili oceno gospodarskega tveganja suše, natančneje z izboljšanimi metodami, ki bodo tako prispevali k boljšemu reševanju pomanjkanja vode s posledico suše.

ADO spletna platforma, v kateri bodo dostopni projektni produkti, bo ponujala sledeče:

  • karte izbranih kazalnikov suše, ki bodo pripravljene na osnovi sistema kartiranja kazalnikov za meteorološko, kmetijsko in hidrološko sušo;
  • usklajen nabor osnovnih podatkov (tudi satelitskih), ki bodo preverjeni in po potrebi interpolirani v predpisano geografsko mrežo; omogočal bo izračun in prikazovanje sušnih kazalnikov;
  • sistem zbiranja podatkov o posledicah suše (karta verjetnosti pojava) vključno s priporočili za ugotavljanje posledic suše;
  • metodologija za oceno tveganja suše (vključno z njenimi gospodarskimi posledicami).

 

Poleg omenjenih produktov v ADO platformi je v vsaki izmed partnerskih držav vzpostavljena pilotna študija – v Sloveniji na dveh kmetijah na območju Podravja, kjer bo na terenu v obdobju trajanja projekta ocenjena uporabnost izbranih kazalnikov ter potencialna uporabnost zaznavanja suše iz zraka z uporabo dronov.

S povečano ozaveščenostjo javnosti z brezplačno dostopnimi informacijami o suši in izobraževalnimi kampanjami, se bo pripravljenost na sušo v alpskem območju precej izboljšala.

Projektni konzorcij ADO vključuje 11 institucij iz 6 alpskih držav s širokim strokovnim znanjem, ki zajema meteorološko in hidrološko spremljanje ter ocenjevanje, specifična znanja o modeliranju, oceni tveganja in različne sektorje na področju upravljanja voda.

Poleg projektnih partnerjev je v projekt vključenih še 18 strateških partnerjev, med katerimi sta iz Slovenije Ministrstvo za okolje in prostor ter Zavarovalnica Triglav d.d.

 

Tehnološka dokumentacija

Projektni partnerji

European Academy of Bozen-Bolzano (Eurac Research, ITA),
Piedmont Region - Environment Department (ITA),
National Association of Consortiums for the Management and Protection of the Territory and Irrigation Waters (ANBI, ITA),
Slovenian Environment Agency (ARSO, SLO),
Slovene Chamber of Agriculture and Forestry - Institute of Agriculture and Forestry Maribor (KGZS MB, SLO),
Iskriva, Institute for Development of Local Potentials (SLO),
Central Institute for Meteorology and Geodynamic (ZAMG, AT),
University of Freiburg (DE),
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL (CH),
Office of the Upper Austrian Government - Water Management Planning (AT),
National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, Grenoble regional centre (IRSTEA, FR).

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.