Projekt ​ Digitalizacijanamakanjazelenjavese izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020,podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Trajanje projekta

22.11.2019 do 21. 11. 2022

Povzetek

V projektu bomo razvili aplikacijo, ki bo kmetom zelenjadarjem na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje. Preko aplikacije bodo kmetje vsak dan prejemali namakalni nasvet in spremljali spremembe količine vode v tleh.

Glavni cilj projekta

V projektu bo razvita aplikacija in pripadajoč informacijski sistem, ki bo kmetom, ki se ukvarjajo z zelenjadarstvom, na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode, potrebne za namakanje. Poleg tega bo razvita cenovno ugodna komunikacijska oprema za pošiljanje podatkov iz merilnikov količine vode v tleh. V okviru projekta bodo izvedene tudi izobraževalne in osveščevalne aktivnosti o pravilnem namakanju.

Pričakovani rezultati

I. Kmetje partnerji bodo namakali polja v skladu s potrebami rastlin.

II. Kmetje partnerji se bodo lahko informirano odločali o strategiji namakanja.

III. Kmetje, ki bodo udeleženi v aktivnostih razširjanja rezultatov, se bodo zavedali lastnosti optimalnega namakanja in deficitnega namakanja.

IV. Ovrednotene bodo možnosti uporabe omrežij in komunikatorjev z nizko porabo energije na poljih v različnih statičnih regijah.

Digitalizacija namakanja: REZULTATI

Povezave

Projektni partnerji

 

Sedem čez devet d.o.o

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Čarna d.o.o.

Solvera Lynx d.o.o.

UL, Biotehniška fakulteta

BO-MO d.o.o.

Marjan Drožina

Zdravko Kerin

Janez Peternelj

Stanko Studen

Anton Vrbnjak

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.