Projekt Fairway

Naslov projekta: Farm systems that produce good water quality for drinking water supplies

Akronim: »Fairway«

Program: Horizon 2020

Trajanje projekta: 1.5.2017 – 30.4.2021

Vsebina projekta

Namen Fairway je pregled trenutnih pristopov in ukrepov za zaščito virov pitne vode pred onesnaženjem z nitrati in sredstvi za varstvo rastlin, ki izhajajo iz kmetijstva ter določitev in nadaljnji razvoj inovativnih ukrepov in pristopov upravljanja za bolj učinkovito zaščito virov pitne vode. Vse to v tesnem sodelovanju z relevantnimi lokalnimi, regionalnimi in državnimi odločevalci.

Projekt vključuje 13 študij primerov (case studies) iz 11 evropskih držav. V Sloveniji je to Dravsko polje, kjer so močno prisotni problemi, ki jih naslavlja projekt Fairway.

V okviru projekta se načrtuje vzpostavitev platforme “Multi Actor Platform” (MAP) za sodelovanje med deležniki, ki bo omogočala dialog med slednjimi in iskala ustrezne ukrepe ter pristope upravljanja za doseganje učinkovite zaščite virov pitne vode na območju Dravskega polja.

Projekt želi z vzpostavijo MAP-ov tudi vzpodbuditi deležnike, da skupaj pristopijo k reševanju različnih problemov s katerimi se soočajo deležniki:

Vodovodi s stroški zagotavljanja neoporečne vode, kmetje s prilagajanjem tehnologije pridelave in država z željo po pripravi jasnih in razumljivih predpisov, ki bi omogočali vzdržno sobivanje dveh (voda, hrana) za prebivalstvo pomembnih oskrbovalnih dejavnosti.

V »Partnerstvu za pitno vodo« bo z vzpostavljenimi manjšimi skupinami dana vsem ključnim deležnikom (država, občine, javna podjetja, kmetije, kmetijska podjetja) priložnost, da izrazijo svoje pomisleke in skupaj sprejemajo odločitve.

 

Cilj

Cilj je zedinjenje v rešitvi obravnavanega problema, ki se navezuje na razmerje med zagotavljanjem čiste pitne vode in ekonomsko uspešnostjo kmetijstva.

 

Povezava do projekta:

Ni video vsebin ...

Projektni partnerji

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Netherlands,
Haskoningdhv Nederland BV Netherlands,
Wageningen University, Netherlands,
Bureau de recherches geologiques et minieres, France,
Seges PS, Denmark,
Norsk Institutt for Vannforskning, Norway,
Univerza v Ljubljani, BF, Slovenija,
Fondazione per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo, Italy,
Clm Onderzoek en Advies Bv, Netherlands,
Johann Heinrich von Thuenen-Institut, Bundesforschungsinstitut Fuer Laendliche Raeume, Wald Und Fischerei, Germany,
Instituto Politecnico de Coimbra, Portugal,
University of Lincoln, United Kingdom,
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului, Romania,
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Greece,
Agrifood and Biosciences Institute, United Kingdom,
Aarhus Universitet, Denmark,
Geological Survey of Denmark and Greenland, Denmark,
Rijksinstituut Voor Volksgezondheiden Milieu, National Institute for Public Health and the Environment, Netherlands,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor, Slovenija; ADAS UK Limited, United Kingdom,
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Germany.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.