Lombergarjevi dnevi 2021

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti.

LOMBERGARJEVI DNEVI 2021 so potekali od 1.12. do 3.12.2021

- Sreda, 1. december 2021 - 6. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo
- Četrtek, 2. december 2021 - 13. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo
- Petek, 3. december 2021 - 16. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo

 

 


 

Vsebine:
6. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo
Na letošnjem poljedelskem posvetu nam bodo švicarski strokovnjaki predstavili škropilno tehniko v poljedelstvu. Predstavili bodo teoretični test poljedelske škropilnice, rezultate poskusov primerjave učinkovitosti delovanja FFS ob uporabi standardnih in antidriftnih šob, primere onesnaževanja voda s FFS (»drift«, točkovna onesnaženja, površinsko odtekanje FFS-jev…) in primernost šob v poljedelstvu ob uporabi fungicidov, insekticidov in herbicidov.
Služba za varstvo rastlin bo predstavila rezultate letošnjega fungicidnega poskusa v ječmenu s poudarkom na delovanju proti ramularijski pegavosti. S strokovnjaki z Biotehniške fakultete bomo poglobili znanje o ohranitvenem poljedelstvu. Skušali bodo odgovoriti na vprašanje kako ta pristop vključiti v agronomsko prakso, ki bo ekonomsko in socialno upravičena v določenem okolju. Dodatno bo svetovalna služba predstavila tudi praktične primere izvajanja minimalne obdelave na naših kmetijskih gospodarstvih. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede pa  pripravila prispevek o prednostih in pomanjkljivostih ohranitvenega kmetijstva ter podala priporočila kako pristopiti k temu načinu kmetovanja. Kot dodatek k tehnološki vsebini bo sledila še predstavitev stanja in razvojnih potencialov v poljedelstvu in predstavitev SKP po letu 2023. 

Gradivo

 


13. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo
Na vinogradniškem posvetu se bomo z agroekonomisti pogovarjali o trženju, strategiji, priložnostih v vinogradništvu in vinarstvu oz. tržnih spremembah kot posledici epidemije Covid ter se seznanili s SKP po 2023. Med tehnološkimi vsebinami bo prof. dr. Mario Lešnik predstavil primerjavo različnih metod zatiranja rastlinskih vrst pod trtami. S področja varne rabe FFS bomo govorili o zmanjševanju uporabe škopilne brozge z uporabo senzorske tehnike (doc.dr. Peter Berk) in kako praktično izboljšati nanšanje FFS. Z vidika vinarstva bomo spoznali kakšna so vinogradniška tla Podravja in kako opredeliti terroir (doc.dr. Borut Vrščaj) ter spregovorili o vinu kot varnem živilu (red.prof.dr. Tatjana Košmerl).

Gradivo

 


16. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo
Sadjarski posvet bomo otvorili s pregledom Skupne kmetijske politike po letu 2023. Z agroekonomisti bomo pregledali problematiko trženja slovenskega sadja. Posvetili se bomo tudi aktualni temi vpeljevanja ohranitvenega sadjarstva in predstavili projekt »DOMINO« z usmeritvami ohranitvenega sadjarstva v EU (M. Kelderer).  Služba za varstvo rastlin bo predstavila varstvo sadnega drevja z uporabo antidriftnih šob, seznanili pa se bomo še z optimalnimi roki obiranja sorte BONITA.

Gradivo

 

 

 

 

                     

 

 

    

 

 

                          

 

 

  

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.