Proizvodnja beljakovinskih poljščin

Naslov projekta: Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam.

Akronim: »Proizvodnja beljakovinastih poljščin«

Trajanje projekta: 1.1.2019 ‐ 31.12.2021

Program:Iz naslova 1. Javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Vsebina projekta

  • Zagotoviti več visoko kakovostne krme na zalogo, ki je v moderni živinoreji ena od osnovnih postavk prilagajanja podnebnim spremembam,
  • posodobiti pridelavo proti suši odporne lucerne,
  • vpeljati v prakso pridelavo in konzerviranje visoko kakovostno beljakovinsko krmo v obliki mešanic trav in metuljnic z visokim deležem metuljnic,
  • bolje izkoristiti potencial pridelave voluminozne krme s temi mešanicami v obliki prezimnih krmnih dosevkov s številnimi okolijskimi prednostmi take pridelave, ki v osnovi tudi ne zmanjšuje proizvodnega potencial njivskih površin za pridelavo hrane, oziroma, ga zaradi pozitivnih vplivov na rodovitnost tal celo povečuje,
  • povečati obseg pridelave lucerne zaradi stabilnosti pridelave in boljšega konzerviranja njenih mešanic,
  • preko vpeljevanja več metuljnic zmanjšati potrebo po mineralnih N gnojilih v njivskem kolobarju,
  • učinkoviti širiti v raziskovalnih projektih že pridobljena znanja v prakso,
  • učinkovito povezati raziskovalne institucije, kmetijsko svetovalno službo in neposredno prakso.

 

Povezave: 

Vodilni partner

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (raziskovalna organizacija).

Projektni partnerji

Univerza v Mariboru,
Kmetijski Inštitut Slovenije (raziskovalna organizacija),
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (svetovalna organizacija),
Kmetija Kocuvan,
Kmetija Kopač,
Kmetija Lašič,
Kmetija Lep,
Kmetija Žnideršič JGZ Rinka (kmetijsko gospodarstvo).

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.