Male kmetije

Naslov projekta: Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD

Akronim: »Male kmetije«

Trajanje projekta: 1. 2. 2019 ‐ 31. 1. 2022

Program: Podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vsebina projekta

Na treh pilotnih kmetijah, ki imajo svoje kmetijske površine na VVO in OMD in se nahajajo v dveh statističnih regijah (Prekmurje in Primorsko-Notranjska), bomo vzpostavili primere dobre prakse trajnostnega in konkurenčnega ekološkega kmetovanja s ciljem trajnostne pridelave hrane. Vključeno bo trajnostno upravljanje s tlemi, kot enim od najbolj pomembnih naravnih virov, ter sožitje kmetovanja, pridelovanja zelišč in čebelarjenja.

 

Cilji

  • Izboljšan, trajnostno naravnavan kolobar z vključenimi alternativnimi poljščinami in zelišči,
  • izboljšana oziroma vzpostavljena tehnologija pridelave alternativnih poljščin in zelišč,
  • izboljšana paša za čebele in povečano število čebeljih družin,
  • razviti inovativni, tržno zanimivi izdelki, pridelki in storitve (apiturizem) na kmetijah ter njihova prodaja,
  • ozaveščena javnost o pomenu trajnostno naravnanega kmetovanja.
 

Povezave:

 

Vodilni partner

IHPS

Projektni partnerji

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
Kmetijska gospodarstva Ileršič, Gruden, Friškič

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.