Naslov: EIP Pozeba - Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih
 

Naslov: EIP Pozeba - Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih
 
Številka pogodbe: 33117-8/2022/6
Trajanje: 12. 5. 2023 - 11. 5. 2025
Vodilni partner:  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom »Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

OPIS PROJEKTA:

Splošni cilj projekta je izboljšanje ekonomskega položaja in konkurenčnosti sadjarjev vključenih v aktivnosti EIP »Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih«, s tem da v pozebnih letih uspešno ohranimo količino in kakovost pridelka. Novi tehnološki ukrepi bodo omogočili trajnostno in zanesljivo pridelavo jabolk v klimatsko neugodnih letih.

V projektu bodo aktivnosti razdeljene na tri nivoje. Na nivoju ukrepov za zaščito pred pozebo bodo predstavljeni posredni in neposredni načini ter ukrepi za blaženje posledic. Na nivoju tehnologije pridelave visokakovostnih jabolk bo predstavljena oskrba v rodnosti pri različnih sistemih sajenja, načini rezi, redčenje, kozmetika in barva plodov, diferenciacija rodnih brstov za naslednje leto. Na nivoju trženja bo podana analiza percepcije potrošnikov ter analiza nakupnega vedenja ciljnih kupcev.

Projektni partnerji:

  • KGZS-Zavod NM
  • KGZS-Zavod MB
  • DARSAD d.o.o.
  • Jaka AŠKERC
  • Aleš BRODAR GORIŠEK
  • Dani GRADIŠNIK
  • Aleš JERALA
  • Primož ROJNIK
  • Poslovno svetovanje, Katarina KEK s.p.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.