Projekti

»Jabolčno vino na Jabolčni poti«, LAS Drava, EKSRP

»In Cultura Veritas«,  Interreg V – A Slovenija – Hrvaška

»Alp Jobs« - Ancipate Future Jobs on Alpine Remote Areas, ARPAF I

»E-COFARM« - Eco-Friendly Farming For Future, Erazmus+

»COMPOSE« - Rural Communities engaged with positive energy, MED Program

»FERTINNOWA« - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops, HORIZON 2020

»JABOLČNO VINO «, LAS DRAVA, ESRR

»Zelenjava s kmetij po najkrajši poti do domačih potrošnikov«,  TOTI - LAS, EKSRP

»PROMOCIJSKO - DEGUSTACIJSKI PROSTOR«, LAS Dobro za nas – VTC 17, EKSRP  

»UČNI VRT IN VRTNARSKI KROŽKI PLINTOVEC«, TOTI - LAS, ESRR

»VINO HALOZE«, LAS Haloze, ESRR

»GREEN PARTNERSHIPS«, Program evropskega teritorialnega sodelovanja  Mediteran

»SMART LOG CHAIN«, Čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija

»BIOHEATLOCAL «, Čezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška

»Trajnostna raba vodnih virov in zagotavljanje konkurenčnosti lokalnega območja Tuzla«, MZZ RS - mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarne pomoči  

»MURMAN«, Čezmejno sodelovanje Slovenija - Avstrija

»SOBIO«, Čezmejno sodelovanje Slovenija - Avstrija

»SOCI Teta Liza«, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja –TOTI LAS

»DOŽIVETJA TRADICIJE«, Čezmejno sodelovanje Slovenija – Madžarska

»ALP  WATER SCARCE«, Program evropskega teritorialnega sodelovanja  območje Alp

»FOR PLAN«, INTERREG IIIA Slovenija – Madžarska -  Hrvaška

»P.O.T.«, INTERREG IIIA Slovenija – Madžarska -  Hrvaška


Ciljno raziskovalni program

»ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike  Evropske unije na podlagi   podatkov«, V5-1810

»Tehnologije za konkurenčnejšo pridelavo jabolk«, V4-1612

»Ocena stanja odpornosti škodljivih organizmov na fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji«, V4-1601

»Natančnost napovedovanja namakanja -TriN«, V4-1609

»Obvladovanje bolezni metličavosti jablan, v nasadih sadilnega materiala«, V4-1406

»Tehnologija pridelave hrušk in češenj«, V4-1409

»Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu  danes in jutri – analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe«, V4-108 

»Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih«, V4-105

»Novi tehnološki ukrepi za pridelavo sadja  brez uporabe zaščitnih sredstev«, V4-1115

»Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov –TOČA II«, V4 – 1054

»Analiza stanja lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji: Benchmarking analiza in priporočila«,V5-1060

»Tehnologija pridelave sadja brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev«, V4-1115

»Izboljšanje rodovitnosti tal v spremljajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom in ogljikom s prezimno ozelenitvijo njiv«, V4-0515.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.