EIP STROKOVNA IZHODIŠČA ZA EKOLOŠKO PRIDELAVO HMELJA (EKOHMELJ)

Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP

CILJ PROJEKTA

V projektu EKOHMELJ pripravimo smernice za ekološko pridelave hmelja – skladno z  vsebino evropskega zelenega dogovora in strategije EU od vil do vilic. S tem prispevamo k zmanjševanju uporabe pesticidov in gnojil v kmetijstvu, k varovanju okolja in povečanju izvozne konkurenčnosti hmeljarskih kmetij v Sloveniji. Izvedemo različne tehnološke poskuse na 6 lokacijah v 3 regijah (5 hmeljarskih kmetij, IHPS) in modelno ocenimo variabilne stroške pridelave hmelja. Projektne izkušnje in rezultate širimo med ostale pridelovalce hmelja ter širšo strokovno javnost –  z demonstracijami na IHPS, na delavnicah, tehnoloških sestankih, seminarju in z različnimi publikacijami.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

EKOHMELJ projektne aktivnosti, organizirane v 5 delovnih sklopih (DS1-DS5), omogočajo oblikovanje in sistematičen prenos posodobljenih tehnoloških znanj za potrebe širjenja ekološke pridelave v hmeljarstvu in dvig izvozne konkurenčnosti hmeljarskih kmetij v Sloveniji.

STRUKTURA PROJEKTA:

 • DS1: Koordinacija projekta;
 • DS2: Vpeljevanje ekološke pridelave hmelja (tehnološki poskusi);
 • DS3: Ekonomika ekološke pridelave hmelja (delavnice s kalkulacijami in analitičnim tolmačenjem stroškov pridelave na kmetijah);
 • DS4: Strokovne smernice ekološke pridelave hmelja (e-gradiva);
 • DS5: Diseminacija rezultatov (skladno z navodili razpisa).

 

PARTNERJI PROJEKTA

 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • Štefan Šlander
 • KGZS – Kmetijsko-gozdarski zavod Celje
 • Ignac Novak
 • Andrej Kresnik
 • Matej Zupanc
 • Jeruzalem Ormož SAT d.o.o.
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • KGZS – Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor

TRAJANJE PROJEKTA

05/2023 – 05/2025

 

Evropska komisija - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

PRP 2014–2020 

www.program-podezelja.si

         

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.