Dobrote podeželja

Naslov projekta: »DOBROTE PODEŽELJA«

Akronim: »Dobrote podeželja«

Trajanje projekta: 01.06.2018 – 30.06.2021

Program: Ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER

Vsebina projekta

Naše poslanstvo je zaposlovanje najtežje zaposljivih invalidov, kateri na realnem trgu dela nimajo možnosti zaposlitve.

S svojim dosedanjim delovanjem smo prišli do spoznanja, da si želimo naš prodajni asortima dopolniti z novimi produkti. To želimo doseči s pomočjo operacije Dobrote podeželja.

Posledično bi zaposliti še več najtežje zaposljivih. Omejenost na »normalnost« je namreč razlog, da ljudje z drugačnimi sposobnostmi vse prepogosto sploh nimajo možnosti, da bi se pokazali, izkazali in dokazali kaj v resnici zmorejo. V našem Zavodu se z drugačnostjo srečujemo neposredno, poznamo težave teh oseb, in smo nanje občutljivi.

To miselnost bi radi prenesti tudi na naše mlajše generacije. Z izvedbo delavnic bi mladostnikom drugačnost predstaviti kot izziv, ne pa nekaj česar bi se bilo potrebno bati. Želimo da mladi razvijajo vrednote, kot so: sprejemanje drugačnosti, čutnost, solidarnost….Hkrati pa želimo mlade dodatno poučiti o številnih prednostih uživanja lokalno pridelane hrane.

V okviru operacije bi prav tako razširiti dejavnost na področju predelave sadja. Če smo povsem natančni bi se usmerili v avtohtone sorte sadnega drevja. Torej v sorte, ki so del naše kulturne dediščine in biotske raznovrstnosti.

Ker se zavedamo dejstva da bi v sklopu projekta uvedli nove delovne vsebine: tako na pekovskih in slaščičarskih delih kot tudi na področju avtohtonih sort sadja, bi našim zaposlenim omogočili preko učnih delavnic pridobitev novih znanj. Delavnice bodo izvedli poslovni partnerji IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR, ter KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR.

Naša želja je, da zaposleni pridobijo znanja, ki jih bodo lahko s pridom uporabljali znotraj svoje delovne kariere. Delavnice bodo istočasno namenjene tudi prebivalcem območja LAS.

V prvi fazi bomo nabaviti nove pripomočke in opremo, ter usposobili že zaposlene invalide za delo z novimi pripomočki ter razvili nove produkte.

Na novo pridobljena znanja želimo prenesti tudi na mlajše generacije, in sicer preko delavnice za otroke, organizirane v sklopu osnovnošolskega učnega programa. Mlade želimo seznaniti s slovensko kulinarično dediščino, ter jih hkrati motivirati k razmišljanju o zdravem načinu življenja, kjer je na prvem mestu lokalno pogojena hrana. Neposredno pa želimo mladim pokazati da so ranljive skupine (invalidi), lahko koristen del naše družbe.

V drugi fazi se bomo v Zavodu lotili novega izziva. Želimo namreč narediti korak naprej na področju ohranjanja avtohtonih sort sadja, oz. predelavi le – tega. Obstoječ asortima ki ga ponujamo bomo dopolnili s produkti iz avtohtonih sort sadja. Naša želja je: s pomočjo operacije, preko različnih tehnik obdelave, starim sortam sadja dati dodatno vrednost. V osrednjem planu je uporaba tehnike sušenja in liofilizacije sadja. Nova znanja in izkušnje želimo podeliti tudi mlajšim generacijam. Tudi v drugi fazi bomo organizirali delavnico za osnovnošolske otroke.

 

Cilji

Splošni cilj operacije Dobrote podeželja bo nadgradnja delovnih vsebin, ki v našem Zavodu že potekajo. Ustvarili bomo nove inovativne produkte med katerimi zagotovo izstopajo produkti iz liofiliziranega sadja avtohtonih sort. Ob povečanih delovnih vsebinah, se bo povečala tudi potreba po dodatnem zaposlovanju. Naš namen je omogočiti vsaj eno novo delovno mesto za osebo s statusom invalida. Z uvedbo novih produktov bomo lokalno samooskrbo dvignili še na višjo raven.

Naša osnovna prodajna vizija je, in tudi v prihodnje bo, usmerjena v proizvodnjo zdrave hrane , ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih. Naši produkti naj pridejo na krožnik v lokalnem okolju.

 

Pričakovani rezultati

  • Nabava novih pripomočkov in opreme, ter usposobitev že zaposlenih invalidov za delo z novimi pripomočki ter razvijanje novih produktov
  • preko uvedbe novih produktov obuditi slovensko kulinarično dediščino (uvedba 5 novih produktov)
  • pridobitev novih znanj in izkušenj že zaposlenih invalidov, ter zainteresiranih prebivalcev območja LAS s področja slovenske kulinarične dediščine ter avtohtonih sort sadja (2 delavnici)
  • preko delavnic predstaviti delček naših dejavnosti osnovnošolskim otrokom
  • ustvarjanje novih delovnih mest (min. 1 delovno mesto za invalide)
  • promocija Zavoda in projektnih aktivnosti (izdelava spletne strani)
  • vzpostavljanje kontaktov in predstavitev naše ponudbe javnim ustanovam

 

Povezave

Partnerji v projektu

Izobraževalni center Piramida Maribor,
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, 
Sašo Jug.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.