Opis storitve

Oddelek za ekonomiko v kmetijstvu na KGZS Zavod Maribor ima dolgo tradicijo dobrega in uspešnega dela in sodelovanja s kmeti in pridelovalci na  vseh področij kmetijske pridelave; od sadjarstva, vinogradništva, poljedelstva, živinoreje, dopolnilnih dejavnosti, gozdarstva in ostalih panog v kmetijstvu. Sodelujemo z in smo povezovalni člen med kmeti ter ostalimi oddelki na našem zavodu, s katerimi tesno sodelujemo.

Ekonomika ima pomembno vlogo v kmetijstvu, česar se marsikdo niti ne zaveda, saj kmetje zelo malo časa posvetijo ekonomski analizi pridelave, kar je tudi razumljivo, glede na vsa področja katera mora danes kmet poznati.

Na kratko lahko naše delo opišemo kot spremljanje poslovanja in poslovne kondicije kmetijskih gospodarstev. Z kalkulacijami in izračuni poslovanja dobimo podrobnejšo predstavo poslovanja kmetije in ugotovimo zmožnosti vašega gospodarstva za naložbe. V negotovih časih, s katerimi se soočamo danes, lahko vam z našo pomočjo pomagamo zagotoviti dolgoročno stabilnost in utrditev položaja vaše kmetije na trgu.

Naše ozadje ponuja celovit nabor storitev ekonomskih analiz v kmetijstvu.

Sodelujemo pri pripravi in implementaciji naložb v nadgradnjo, posodobitev, optimizacijo ali preusmeritev proizvodnje vaše kmetije ter izboljšanje konkurenčnosti in sicer od prijave do zaključka naložbe. Spremljamo in informiramo vas v zvezi z novimi razpisi in možnostmi kandidiranja nanje. Sodelujemo tako z modernimi, velikimi tržno usmerjenimi kmetijami, kakor tudi z manjšimi pridelovalci, ki bi na svojem gospodarstvu želeli narediti korak naprej. Z roko v roki sodelujemo in prisluhnemo vašim željam in predstavimo možnosti.

Specializirani smo za analizo trgov, ocenjevanje finančne izvedljivosti, ekonomske stopnje donosa kmetij, odzivov na kmetijah, vključno s spremembami površine in vrednosti proizvodnje, spremembami predpisov ali razpoložljivosti virov in analizo vplivov na kmetiji na skupne vplive na zaposlovanje in dohodek v lokalnem gospodarstvu. Strankam pomagamo izboljšati učinkovitost in inovativnost v prihodnosti proizvajati kakovostne izdelke na konkurenčen način.

Naše storitve

Izdelava vlog za prijavo na javne razpise za pridobitev finančnih podpor iz različnih virov financiranja (EU, SLO, skladi) s pomočjo priprave vseh prilog za;  

- vloge na razpise PRP 2014-2020,

- vloge na razpise Slovenskega regionalno razvojnega sklada,

- vloge na razpis občine za dodelitev sredstev za kmetijske namene, itd.

Izdelava poslovnih načrtov

Izdelujemo poslovne načrte na podlagi podatkov FADN, na podlagi pokritja ali knjigovodskih podatkov.

Z vašim sodelovanjem izdelamo poslovni načrt na kmetiji, definiramo potrebe in cilje, oblikujemo in ovrednotimo program investicij. Pri pripravi poslovnega načrta ocenimo časoven vidik investicije, vire financiranja in obveznosti do posojilodajalcev. Poslovni načrt je osnoven dokument s katerim podamo oceno upravičenosti investicije ter začrtamo njen potek in spremljanje rezultatov v zahtevanem časovnem obdobju. Številke in podatki finančnih izidov so lahko velikokrat utrujajoči in dolgočasni, vendar imajo velik pomen. Naložba je lahko uspešna samo, če z njo dosežemo povišanje prihodka povrnemo stroške, zaslužimo več kot prej in utrdimo socialno varnost in prihodnost kmetijskega gospodarstva.

Pripravimo vam poslovni načrt skladen za kandidiranje na razpisih Programa Razvoja Podeželja, drugih skladih in za rezervacijo finančnih sredstev za investicije iz banke.

Izdelava strokovnih podlag in druge dokumentacije

Obrazec za obrazložitev utemeljenosti posega na najboljše kmetijsko zemljišče v korist kmetije

Izdelava analiz in mnenj za uporabnike JSKS na podlagi predpisov

 • izdelava agrarno ekonomskih analiz: izdelava kalkulacij, analiza posameznih panog, tehnoloških rešitev, analiza knjigovodskih podatkov,

 • mnenje k vlogi na razpis občine za dodelitev sredstev za kmetijske namene,

 • ugotavljanje ekonomske uspešnosti gospodarjenja na kmetijah in možnosti za izboljšanje učinkovitosti poslovanja,

 • svetovanje pri poslovnih odločitvah in investicijah na kmetijskih gospodarskih,

 • mnenje k izvedbi investicije,

 • svetovanje na področju kmetijske zakonodaje in gospodarjenja na kmetijah,

 • mnenje o upravičenosti vodnega priključka za kmetijske namene,

 • mnenje za izvedbo malega namakalnega sistema,

 • priprava investicijskih in razvojnih programov za ostale gospodarske in negospodarske subjekte,

 • ocena pričakovanih učinkov namakanja,

 • vloge za pridobitev vodnega dovoljenja,

 • mnenje k izvedbi male melioracije z oceno pričakovanih učinkov,

 • mnenje o opravljanju kmetijske dejavnosti,

 • mnenje za zakup kmetijskih zemljišč od SKZGRS,

 • spremljanje davčne zakonodaje in svetovanje kmetom pri izvajanju davčnih predpisov, ki se tičejo kmetijstva,

 • mnenje v postopku pridobitve statusa kmeta,

 • mnenje za pridobitev ali odlog kredita pri banki,

 • izdelava pritožbe na odločbe ARSKTRP,

 • obrazložitev poziva o razjasnitvi stanja z ARSKTRP,

 • sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami,

 • mnenje o primernosti ureditve vinograda/trajnega nasada,

 • izobraževanje kmetov na področju knjigovodstva, ekonomike poslovanja, gospodarjenja na kmetijah in finančne izpeljave naložb – predavanja, tečaji delavnice, prikazi,

 • izdelava obračuna pavšalnega nadomestila v sistemu e-davki,

 • izpolnitev obrazca za vračilo trošarine za pogonska goriva v kmetijstvu.

 

Preberite več o zavodu

Prijavite se na e-novice

Kontaktne osebe

 

Gregor Kramberger

Tel.: 02 228 48 25 / E-pošta: gregor.kramberger@kmetijski-zavod.si

 

Ivan Šket

Tel.: 02 228 49 16, 041 817 954 / E-pošta: ivan.sket@kmetijski-zavod.si

 

Žan Voglar

Tel.: 02 228 49 56 / E-pošta: zan.voglar@kmetijski-zavod.si

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.