Projekt IPMworks

Naslov projekta: Wide IPM Farm Demo Network

Akronim: »IPMWORKS«

Trajanje projekta: 1.10.2020 ‐ 30.9.2024

Program: Horizon 2020

Vsebina projekta

IPMWORKS je evropski projekt H2020, ki se je pričel 1. oktobra in bo trajal 4 leta. Projekt vodi INRAE iz Franciji in ga sestavlja 31 partnerjev iz 16 evropskih držav. Splošni cilj IPMWORKS je zgraditi mrežo kmetov po vsej EU, da bi z izmenjavo znanja in medsebojnim učenjem prikazali ter spodbujali sprejemanje strategij IPM.

Trenutno je evropsko kmetijstvo zelo odvisno od uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Na večini evropskih kmetij je zaščita pridelkov pred škodljivimi organizmi (žuželkami, boleznimi, plevelom in drugimi), da bi se izognili izgubi pridelka, v glavnem (in včasih izključno) odvisna od uporabe FFS. Tako visok nivo uporabe FFS je povzročilo večjo zaskrbljenost glede njihovega vpliva na okolje in zdravje ljudi. Poleg tega kmetom lahko povzročijo tudi dolgoročne težave, saj večkratna uporaba FFS z enakim načinom delovanja, pogosto povzroči manjšo učinkovitost zaradi nastanka odpornosti.

 

Cilji

V skladu z evropskim zelenim dogovorom (Green Deal), natančneje s strategijo s kmetij na krožnik, EU načrtuje zmanjšanje uporabe FFS za 50% do leta 2030. To je očitno zelo ambiciozen cilj, ki ga bo izredno težko doseči. Hkrati in v skladu z Direktivo 2009/128 / ES o trajnostni rabi FFS (SUD) so države članice EU oblikovale nacionalne akcijske načrte (NAP), katerih cilj je zmanjšanje odvisnosti od uporabe FFS. V naslednjih letih bo torej zmanjšanje uporabe FFS glavna prednostna naloga kmetijske politike po vsej Evropi, kmetje pa bodo morali biti v ospredju te preobrazbe.

Kmetje, pionirji po vsej Evropi že uspešno preizkušajo in izvajajo napredne strategije IPM, pri čemer jim to dobro uspeva, ob manjši odvisnosti od FFS. Izziv za evropsko kmetijstvo je razširiti to skupino in spodbujati bolj splošno sprejemanje naprednih strategij IPM. Cilj projekta IPMWORKS je doseči ta cilj z izmenjavo "zgodb o uspehu", z organiziranjem aktivnosti izmenjave znanja med vrstniki, spodbujanjem predstavitev kmetij in usposabljanjem kmetov in svetovalcev o IPM. V preteklosti so se te aktivnosti izkazale za izjemna orodja za razširjanje informacij.

IPMWORKS bo usklajeval obstoječa omrežja, ki že obstajajo na terenu in promovirajo napredne strategije IPM, in tudi ustanovil nova vozlišča (hub) kmetij v regijah ali sektorjih, kjer pionirji IPM še niso vključeni v ustrezno mrežo. V projekt bodo vključeni kmetje, svetovalci, politični odločevalci, potrošniki in drugi ključni akterji v Evropi, ki bodo pokazali, da strategije, ki temeljijo na IPM, sprejete na resničnih kmetijah v različnih proizvodnih sistemih, zmanjšujejo odvisnost od sredstev za varstvo rastlin in zmanjšujejo izpostavljenost ljudi. Projekt bo pokazal, da lahko IPM ohrani ali izboljša gospodarsko donosnost na kmetiji in zmanjša okoljske vplive kmetijstva.

Dokaz, da "IPM deluje", bo potekal tako na kmetiji - z različnimi proizvodnimi pogoji, možnostmi IPM in komunikacijskimi orodji ter na regionalni, nacionalni in ravni EU. IPMWORKS bo sodeloval s kmeti, svetovalci in drugimi inovativnimi akterji, v ospredju bodo pobude, ki bodo uresničile evropsko zeleno ponudbo in strategijo kmetovanja.


IPM  predstavitev projekta:
https://www.youtube.com/watch?v=JCTFauqpVUc
   ⬇️ 

IPM tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=4RXQWaAxk_c&t=1s  ⬇️ 

 


Povezava do projekta:

 

Kontaktna oseba

 

IPM letak

Projektni partnerji

Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), France,
INRAE Transfert (IT), France,
Eigen Vermogen Van Het Instituut Voor Landbouw - En Visserijonderzoek / Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (EVILVO), Belgium,
Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA), France,
Delphy BV (DELPHY), The Netherlands,
RSK ADAS Ltd (ADAS), United Kingdom,
Consulai, Consultoria Agro-industrial Lda. (CONSULAI), Portugal,
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza / Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (IAMZ-CIHEAM), Spain,
Stichting Wageningen Research (WR), The Netherlands,
Aarhus Universitet (Aarhus University) (AU), Denmark,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR), Poland,
Universita Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Italy,
The James Hutton Institute (JHI), United Kingdom,
Association de Coordination Technique Agricole (ACTA), France,
Linking Environment And Farming LBG (LEAF), United Kingdom,
Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras Agrolimentarias SA (INTIA), Spain,
Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agentschap In Privaatrechtelijke Vorm Vzw (INAGRO), Belgium,
Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije - Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor / Slovene Chamber of Agriculture and Forestry (KGZS MB), Slovenia,
Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), Spain,
Djursland landboforening (DL), Denmark,
VELAS (VELAS), Denmark,
ProAgria Etelä-Suomi ry (ProAgria), Finland,
TEAGASC Agriculture And Food Development Authority (TEAGASC), Ireland,
Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen E.V. (GLZ), Germany,
COEXPHAL Asociacion De Organizaciones De Productores De Frutas Y Hortalizas De Almeria (COEXPHAL), Spain,
IFOAM-EU International Federation Of Organic Agriculture Movements European Union Regional Group (IFOAM EU), Belgium,
Julius Kuhn-Institut Bundesforschungsinstitut Fur Kulturpflanzen (JKI), Germany,
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Santa Anna (SSSA), Italy,
Geoponiko Panepistimion Athinon / Agricultural University of Athens (AUA), Greece,
Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW (Agroscope), Switzerland,
Biosense Institute - Research And Development Institute For Information Technologies In Biosystems (BIOSENSE), Serbia.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.