Pridelava koruze in pšenice

Naslov projekta: OKOLJSKO UČINKOVITA PRIDELAVA KORUZE IN PŠENICE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH

Akronim: »Koruza/Pšenica«

Trajanje projekta:13.12.2018 ‐ 13.12.2021

Program:16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Vsebina projekta

Projekt odgovarja na aktualne izzive kmetijske rabe na VVO v RS, ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja. Kmetijska dejavnost na VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe FFS. V praksi to predstavlja omejevanje uporabe gnojil in FFS-jev na VVO, kar pa posledično negativno vpliva na konkurenčnost kmetijske dejavnosti na teh območjih.

 

Cilji

 • Strokovna ocena trenutnega stanja na področju pridelave koruze in navadne pšenice na VVO.
 • Z novejšimi pristopi in z nadzorovanim gnojenjem zagotoviti uspešno, pričakovano/želeno kmetijsko pridelavo in preprečiti dodatno onesnaženje podtalnice na VVO.
 • Uveljavitev alternativnih metod zatiranja plevelov pri pridelavi koruze in pšenice na VVO.
 • Razširjeno novo znanje med pridelovalci, svetovalci in izobraževalci.


V projektu bomo strokovno ocenili trenutno stanje na področju pridelave koruze in navadne pšenice (v nadaljevanju: pšenice) na VVO ter na tej osnovi ponudili predloge za izboljšanje stanja pri pridelavi dveh najbolj razširjenih poljščin v RS, ki bodo strokovno utemeljeni ter izvedljivi.

 

Rezultati

 • Predstavljena najučinkovitejša tretirna sredstva za koruzo in pšenico z zmanjšano vsebnostjo FFS.
 • Določen vpliv različne vrste dušičnih gnojil na optimalen čas gnojenja in količino gnojenja.
 • Določen vpliv različne vrste dušičnih gnojil na koncentracijo nitratov v podtalnici.
 • Določeno najprimernejše gnojenje glede na hektarski donos.
 • Izdelan protokol za okoljsko učinkovito pridelavo koruze in pšenice.
 • Poučeni kmetje o tehnologiji nanašanja tretirnega sredstva, vrstah tretirnih sredstev in pomenu razkuževanja semena.
 • Zmanjšana poraba FFS pri tretiranju koruze in pšenice.
 • Izdelan gnojilni načrt in načrt varstva rastlin (koruza in pšenica)

 

Povezave:

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.