Opis področja

Uspešno projektno in raziskovalno delo je temelj dobrega poslovanja in vključevanja KGZS - Zavoda Maribor v mednarodne projektno – raziskovalne tokove. Področje obsega načrtovanje in izvajanje projektov na področju kmetijske pridelave, razvoja podeželja in okolja. Projekti in raziskave prispevajo k trajnostnem razvoju kmetijskega sektorja in dviga prehranske varnosti Slovenije, kot tudi spodbujanje razvojnih procesov na poseljenem podeželju, ki jih narekujejo izzivi in potrebe današnjega časa in prihodnosti. Vzpostavitev pogojev ter posredovanje fundamentalnih in aplikativnih raziskovalnih rešitev, omogoča dolgoročni ekonomski in socialni razvoj kmetijskega sektorja in podeželja. Poseben poudarek je namenjen skrbi za okolje, varovanju naravnih in kulturnih virov, prilagajanju podnebni krizi in uresničevanju zelenega dogovora.

Področje prav tako vključuje oblikovanje lokalnih, regionalnih, nacionalni in mednarodnih projektno-raziskovalnih partnerstev in prijavo na razpise za pridobivanje nepovratnih razvojnih sredstev v programih EU, kot so skupna kmetijska politika, teritorialnega sodelovanja, Obzorje 2020, drugi programi EU, kot tudi slovenski razpisi.

Osrednji del delovanja je usmerjen k prepoznavanju problemov in potreb iz okolja ter interdisciplinarnemu, institucionalnemu povezovanju, v želji po iskanju optimalnih rešitev za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja.

 

Video vsebine

Energy rural communities revitalization

»Kako povezati zgodbo vina in lokalno ponudbo s kulturno dediščino«, projekt In Cultura Veritas

Z racionalno rabo zemljišč do trajnostnih lokalnih skupnosti

Kontaktne osebe

 

mag. Stanislava Klemenčič Kosi

Tel.: 02 228 49 54, 031/421-591, E-pošta: stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si

 

Mojca Hribernik

Tel.: 02 228 49 54, 031/714 -783, E-pošta: mojca.hribernik@kmetijski-zavod.si

 

dr. Tamara Korošec

Tel.: 02 228 49 54, 031/770-939, E-pošta: tamara.korosec@kmetijski-zavod.si

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.