Projekt OPTAIN

Naslov projekta: Optimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe

Akronim: »OPTAIN«

Trajanje projekta: 1.9.2019 ‐ 31.8.2024

Program: Horizon 2020

Vsebina projekta

Naravni (mikro) ukrepi za zadrževanje vode (NSWRM) lahko pomagajo omiliti konflikte med porabo vode v kmetijstvu in drugimi potrebami, vključno s pitno vodo ali vzdrževanjem krogotoka. To je ključnega pomena, saj bodo tovrstne konflikte najverjetneje zaostrili številni negativni naravni dogodki, kot so suša in ekstremne padavine. Skrbno upravljanje porečij bo bistveno prispevalo k odpornejšemu kmetijstvu in družbi. NSWRM hkrati prispeva k doseganju različnih EU ciljem trajnostnega razvoja in okoljskim ciljem.

Kljub številnim, razpoložljivim tehnološkim rešitvam vezano na povečanje zadrževanja vode, tako v zajetju kot na kmetiji, še vedno primanjkuje znanja o učinkovitosti različnih ukrepov glede na obseg kmetijskih gospodarstev, v spreminjajočih se podnebnih razmerah v regijah.

 

Cilji

Cilj projekta OPTAIN je ugotoviti učinkovite tehnike za zadrževanje in ponovno uporabo vode ter hranil v majhnih kmetijskih zajetjih v kontinentalni, panonski in borealni biogeografskih regijah EU, pri čemer se upoštevajo potencialne sinergije z obstoječimi drenažno-namakalnimi sistemi ob sodelovanju z lokalnimi akterji. Le-ti si izberejo NSWRM na ravni ribogojnic in povodja ter optimizirajo prostorsko razporeditev in kombinacijo na podlagi trajnostnih okoljskih in gospodarskih kazalnikov. Z nadgradnjo obstoječega znanja in reševanjem zastavljenih ciljev bo OPTAIN izboljšal stopnjo tehnološke pripravljenosti NSWRM v korist ljudi in ekosistemov. Vso pridobljeno znanje bo prevedeno v učni del, kar bo omogočalo analizo kompromisov in sinergij med vrednostmi / cilji pri upravljanju in oblikovanju NSWRM.

 

Povezava do projekta:

Projektni partnerji

Helmholtz-Centre for Environmental Research (koordinator) – UF, DE,
University of Bern – UNIBE, CH,
Agroscope – AGRS, CH,
Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences – ATK, HU,
General Directorate of Water Management – OVF, HU,
Warsaw University of Life Sciences – WULS, PL,
Institute of Technology and Life Sciences – ITP, PL,
University of Ljubljana – UL, SI,
KGZS Zavod Maribor - KGZMB, SI,
Ghent University – UGHE, BE,
Klaipeda University – KU, LT,
PI Lithuanian Agricultural Advisory Service – LAAS, LT,
University of Milan – UMIL, IT,
Norwegian Institute of Bioeconomy Research – NIBIO, NO,
University of Pannonia – UP, HU,
Research Institute for Soil and Water Conservation – VUMOP, CZ,
Daugavpils University – DU, LV,
Swedish University of Agricultural Sciences – SLU, SE,
Global Water Partnership Central and Eastern Europe – GWP, SK,
International Office for Water – OIEAU, FR
Royal Haskoning DHV - RHDHV, NL,
Norwegian Institute for Water Research - NIVA, NO.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.