Projekt Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

Naslov projekta: Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

Akronim: »Jabolko«

Trajanje projekta: 22.11.2019 ‐ 23.11.2022

Program: Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vsebina projekta

V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

 

Rezultati

  • Izbira ustreznih sadovnjakov in strojev za izvedbo novih tehnologij.
  • Usposabljanje vseh članov partnerstva za uspešno izvajanje novih tehnologij.
  • Začetek izvajanje novih tehnoloških ukrepov in vrednotenje prvih rezultatov količine in kakovosti pridelka.
  • Rezultati bodo vodilo za izdelavo načrta izvedbe ukrepov za naslednje leto 2021.
  • Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa.
  • Rezultati iz osmih kmetijskih gospodarstev bodo vodilo za korekcijo v prvem letu načrtovane tehnologije.
  • Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa
  • Uspešno izvedeni novi tehnološki ukrepi na večini kmetijskih gospodarstev bodo osnova za promocijo – širjenje med ostale Slovenske sadjarje in širšo javnost.
  • Analiza in definiranje rezultatov bodo osnova za izdelavo tehnoloških navodil.
 

Povezave:

Projektni partnerji

Univerza v Ljubljani,
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
Kmetijski inštitut Slovenije,
Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o.,
MIROSAN d.o.o,
EVROSAD d.o.o. Krško,
Mohor Holešek,
KARLOVČEK d.o.o.,
Kmetija Novak,
Kmetija Juhart,
Kmetija Šušterič

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.