Opis področja

Tržna pridelava zelenjave na večjih površinah v Sloveniji nima daljše tradicije, saj so v nekdanjih časih menili, da to sodi v druge kraje. Šele s samostojnostjo Slovenije so se razmere močno spremenile in zdaj je pridelava zelenjave zagotovo zelo zanimiva, vendar strokovno zahtevna panoga.

Na območju Podravja se zelenjave po statističnih podatkih Statističnega urada republike Slovenije za leto 2019 prideluje na 622 ha površin, kjer se le ta prideluje redno ali občasno.

V celotni vzhodni Sloveniji površine pod zelenjavo v zadnjih letih naraščajo. Klimatski pogoji za pridelavo zelenjave so na področju Ptujskega in Dravskega polja odlični, tudi vode za namakanje zaenkrat še ne primanjkuje. Na celotnem območju Podravja je 720 ha površin, ki so pokrite z velikimi namakalnimi sistemi in jih je možno namakati, pri tem pa je možnosti za izgradnjo še veliko več. Namakanje pa je je osnovni pogoj za tržno pridelavo vrtnin.

Iz znanih razlogov se v Sloveniji povpraševanje po domači zelenjavi dviguje. Zelenjava je kultura, ki s časom, ko jo odpeljemo z njive do takrat, ko pride na mize potrošnikov, izgubi veliko koristnih snovi. Zato je nakup zelenjave direktno od pridelovalca najbolj varen in predvsem koristne nakup. Lokalno pridelana zelenjava je zagotovo pravilna izbira za potrošnike. Večji poudarek se mora dati v bodoče pri nabavi le te za vse javne zavode, saj prav oni pripravljajo hrano za najbolj ranljive skupine med nami, mlade in starostnike.

Zelo dolgo tradicijo v Sloveniji ima pridelava in neposredna prodaja zelenjave na tržnicah. Prav ta tradicija je še vedno izredno živa tudi na območju KGZS Zavod Maribor, kjer je preko 60 pridelovalcev zelenjave, ki večino svojega pridelka prodajajo na tržnicah, na kmetijah ali pa jo dostavljajo javnim zavodom in gostinskim lokalom. Na ptujskem območju, je situacija nekoliko drugačna, tam je nekaj večjih, sodobnih kmetij, ki se poleg pridelave ukvarjajo tudi s predelavo, prav tako pa veliko takih, ki živijo od neposredne prodaje.

Zelenjava izredno pomemben del zdravega, »zelenega« načina življenja. Zato je prav, da se povečuje število kmetij, ki se ukvarjajo s tržno pridelavo zelenjave, saj imamo v današnjem tempu življenja vedno manj časa, da bi si jo pridelali sami na vrtu. Opažamo pa, da se povečuje tudi pridelava na lastnih ohišnicah.

Pridelava zelenjave zahteva tako pri tržnih pridelovalcih kot ljubiteljih-samooskrbnih pridelovalcih, veliko znanja. Izkoristite znanje, ki ga ponuja naša strokovna institucija.

Tehnološka dokumentacija

Novice in nasveti

Pomoč vrtninam ob visokih temperaturah 

16. julij 2024

Preberi več

Zelenjadarstvo in okrasne rastline

Ukrepi po toči v zelenjadarstvu

16. julij 2024

Preberi več

Zelenjadarstvo in okrasne rastline

Obvestilo o varstvu kapusnic pred kapusovo hržico

28. junij 2024

Preberi več

Varstvo rastlin, Zelenjadarstvo in okrasne rastline

Obvestilo o varstvu kapusnic pred kapusovo muho

26. junij 2024

Preberi več

Varstvo rastlin, Zelenjadarstvo in okrasne rastline

Kontaktna oseba

 

Miša Pušenjak

Tel.: 02 228 49 19, 031/772-233 / E-pošta: misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.