Naslov projekta: Climate Focused Agricultural Vocational Education
Akronim: CLIAVE
Program: Erasmus+
TRAJANJE PROJEKTA: 28.02.2022 – 27.08.2024
ŠTEVILKA PROJEKTA: 2021-1-TR01-KA220-VET-000032974

VODILNI PARTNER
Atatürk Horticultural Central Research Institute, TURKY

PROJEKTNI PARTNERJI
●    University of South Bohemia in České Budějovice, CZECH REPUBLIC
●    Bilecik Seyh Edebali University, TURKY
●    Institute of Agriculture and Forestry Maribor, SLOVENIA
●    Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, SERBIA
●    Iasi University of Life Sciences, ROMANIA

 

CILJ PROJEKTA
Podnebne spremembe so eden največjih problemov, s katerimi se sooča današnji svet. Hkrati se zavedamo, da je podnebje eden najpomembnejših dejavnikov kmetijske proizvodnje na katero podnebne spremembe močno vplivajo. Za učinkovito in pravočasno prilagajanje kmetijske pridelave podnebnim spremembam in s tem zagotavljanja čim večje prehranska samooskrbe, so kmetijski strokovnjaki ključnega pomena za dolgoročno sposobnost preživetja kmetijstva. Usposabljanje kmetijskih strokovnjakov (svetovalcev, trenerjev), ki bodo svetovali in usposabljali proizvajalce in študente, ki so oz. še vstopajo v sektor kmetijstva, bo privedlo do hitrejšega zavedanja in reševanja problema, ki ga naslavljajo podnebne spremembe.

Cilj projekta je poklicno izobraziti kmetijske strokovnjake - trenerje, da se bodo čimbolj uspešno prilagajali na izzive sedanjega časa. 

REZULTAT PROJEKTA
Priprava izobraževalnega modula, ki se bo uporabljal za poklicno izobraževanje. Modul bo vseboval sledeča poglavja:
1. Sistem za upravljanje učenja CLIAVE (C-LMS)
2. Sistemi obdelovanja, odporni na podnebne spremembe
3. Emisije toplogrednih plinov iz tal ter uporaba gnojil in zaščitni ukrepiproti podnebnim spremembam
4. Uporaba novih tehnologij pri namakanju za trajnostno proizvodnjo in zaščito
vodnih virov v razmerah podnebnih sprememb
5. Priporočila za integrirano zatiranje škodljivcev za obvladovanje izzivov podnebnih sprememb
6. Živinoreja v razmerah podnebnih sprememb: vplivi, blažitev in prilagajanje
7. Izboljšanje energetske učinkovitosti in oskrba z obnovljivo energijo v kmetijstvu
8. Green toolbox

 

POVEZAVA DO PROJEKTA:
https://www.cliave.net

KONTAKTNI OSEBI: 
Katarina Kresnik
katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si

Boštjan Matko
bostjan.matko@kmetijski-zavod.si
 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.