Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Naslov projekta: Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Akronim: »Koruzni oklasek«

Trajanje projekta: 13.12.2018 ‐ 12.12.2021

Program: Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam .

Vsebina projekta

Skrbno izbrana operativna skupina za izvedbo projekta bo izvedla celostno in poglobljeno raziskavo, praktični preizkus energetskega potenciala in uporabe koruznih oklaskov. Partnerstvo je sestavljeno iz 5 kmetijskih gospodarstev, 3 raziskovalnih organizacij, 2 svetovalnih organizacij in 1 izobraževalne organizacije. V praksi bodo rezultati projekta kmetijskim gospodarstvom, svetovalcem, raziskovalcem, študentom kmetijstva in drugim zainteresiranim približali vrednost, možnosti in tehnične rešitve uporabe koruznega oklaska kot obnovljiv vir energije. Posledično se bo zmeraj več kmetijskih gospodarstev, pridelovalcev koruze, odločilo za uporabo predstavljenega v praksi, saj bo to za njih pomenilo:

  • energetsko samozadostnost,
  • razvoj kmetije,
  • prispevek k blaženju podnebnih sprememb,
  • povečanje možnosti za okrepitev proizvodnih potencialov kmetije in njene odpornosti.

 

Cilji in namen projekta EIP

  • Razvoj novih tehnologij, procesov in praks na področju rabe obnovljivih virov energije,
  • Prispevek k zmanjšanju podnebnih sprememb,
  • Prispevek k okoljski učinkovitosti.
 

Povezave:

Vodilni partner

Žipo d.o.o.

Projektni partnerji

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
KIS Kmetijski inštitut Slovenije,
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
Interkorn d.o.o.,
Biotehniška šola Maribor,
Kmetijska gospodarstva: Horvat, Števanec, Kraner, Korošec,
PROFUTURUS d.o.o.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.