Projekt Compose Plus

Naslov projekta: Rural Communities engaged with positive energy PLUS

Akronim: »Compose Plus«

Program: Interreg MED

Trajanje projekta: 01.03.2021 – 30.06.2022

Vsebina projekta

Vključitev obnovljivih virov energije (OVE) v energetski sestavi na posameznih lokalnih ali regionalnih območjih ali na politični ravni držav samo po sebi ni dovolj. Uporaba potencialov OVE mora temeljiti na horizontalnem načelu razvojnega načrtovanja, podprta z ukrepi energetske učinkovitost (URE). Povečanje OVE v energetskem sestavi bo udejanjeno ob močni socialni podpori območja, ki temelji na jasni socialno-ekonomski in trajnostni koristi. Uvajanje OVE in ukrepi energetske učinkovitosti so neločljivo povezani z inoviranjem družbe, ne samo s tehničnega vidika temveč vse bolj s socialnega vidika. Energetska revščina in njegove socio-ekonomske posledice za družbo kot celoto so odprla številna razvojna vprašanja, ki jih lahko razrešimo le ob predpostavki razumevanja OVE in URE kot individualnih odnosov do procesov, vse do najvišje ravni uresničevanja razvojnih strategij in usmeritev. Takšen vidik pa zahteva drugačen pristop pri načrtovanju razvoja z OVE in URE, saj posega v bistvo individualnega poslovnega načrtovanja in načina prenosa lokalnih (regionalnih, državnih) vizij v konkretne razvojne priložnosti.

Namen projekta COMPOSE PLUS bo podpora in nadgradnja uspešnega spletnega orodja za načrtovanje trajnostnega razvoja, razvit v okviru predhodnega projekta COMPOSE. Spletno orodje predstavlja uporabno vrednost za razvojno načrtovanje ter podporo političnim odločevalcem in načrtovalcem v smeri razvoja na čisto energijo, v območju podeželja in otočja MED. Projekt bo spodbujal uvajanje ukrepov URE in koriščenja OVE kot primarna sredstva za oskrbo z energijo oz. novih poslovnih modelov v Mediteranski (MED) regiji v sinergiji socialnih in tehničnih inovacij.

Projekt COMPOSE PLUS snuje konzorcij 12 zelo motiviranih partnerjev iz 7 držav MED regije , ki bodo sprejeli, prenesli in vključili spletno orodje COMPOSE, ter tako povečali sposobnost načrtovanja zainteresiranim stranem, za učinkovito črpanje iz EU skladov, zlasti v energetskem sektorju. Prenos znanja se bo izvajal preko tečajev usposabljanja ter krepitve zmogljivosti, ki so bili razviti v konzorciju na podlagi analize potreb zainteresiranih strani in novih možnostih financiranja iz finančne perspektive EU.

Za zagotavljanje trajnosti, bodo relevantni predstavniki podpisali Memorandum o soglasju za nadaljnjo uporabo spletnega orodja COMPOSE pri svojih operacijah, poleg tega pa bodo izvajali tečaje za trenerje, ne le za zagotovitev institucionalne trajnosti, temveč tudi za podporo integracije COMPOSE pristopa v MED državah.

Povezava do programa:

 

Add Content...

Projektni partnerji

KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZ Institute Maribor - vodilni partner)
Technical University of Crete - School of Environmental Engineering (TUC)
Regional Energy Agency North (REAN)
KYOTO CLUB
Consortium Olterepo Mantovano
National Union of Municipalities and Mountain Authorities – Lazio Region Delegatio (UNICEM Lazio)
Entrepreneurshi p Center Djakovo Ltd.. (PC Djakovo)
Association of winegrowers of the Municipality of Palmela (AVIPE)
Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union (INSULEUR)
Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali - Local Council’s Association (LCA)
Central Union of Municipalities of Greece (KEDE)
Development Agency of Una-Sana Canton Bihać (RAUSK)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.