Opis področja

Varstvo rastlin ima pred boleznimi in škodljivci pomembno vlogo pri pridelavi zadostnih količin kakovostne in zdrave hrane. Prav temu dajemo sodelavci javne službe za varstvo rastlin z uvajanjem sodobnih in ekološko sprejemljivih metod varstva velik poudarek. Delo javne službe za varstvo rastlin je bilo vedno prilagojeno potrebam časa. Osnova za uspešno delo temelji na že več kot štirideset let dobro organizirani prognostično - signalizacijski službi, ki deluje po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po preverjenih metodah spremljamo pojav bolezni in škodljivcev ter o potrebah in načinu zatiranja pisno obveščamo svetovalce kmetijske svetovalne službe, tržne pridelovalce in tehnologe na večjih posestvih.

Tehnološka dokumentacija

 

Novice in nasveti

Obvestilo o varstvu sadovnjakov

09. november 2021

Preberi več

Varstvo rastlin, Sadjarstvo

Obvestilo o varstvu koščičarjev

22. oktober 2021

Preberi več

Varstvo rastlin, Sadjarstvo

Obvestilo o pojavu porove zavrtalke

21. september 2021

Preberi več

Varstvo rastlin, Zelenjadarstvo in okrasne rastline

Obvestilo o zatiranju plevelov v oljni ogrščici

27. avgust 2021

Preberi več

Varstvo rastlin, Poljedelstvo

Video vsebine

Integrirano varstvo jablan

Kontaktne osebe

 

mag. Jože Miklavc

Tel.: 02 228 49 34, 041/279-074 / E-pošta: joze.miklavc@kmetijski-zavod.si

 

Miroslav Mešl

Tel.: 02 228 49 34, 051/613-070 / E-pošta: miro.mesl@kmetijski-zavod.si

 

mag. Boštjan Matko

Tel.: 02 228 49 34, 041/319-313 / E-pošta: bostjan.matko@kmetijski-zavod.si

 

Leonida Lešnik

Tel.: 02 228 49 34 / E-pošta: leonida.lesnik@kmetijski-zavod.si

 

Urška Škrabar

Tel.: 02 228 49 34 / E-pošta: urska.skrabar@kmetijski-zavod.si

 

Evgen Pulko

Tel.: 02 228 49 34 / E-pošta: evgen.pulko@kmetijski-zavod.si

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.