Opis področja

Varstvo rastlin ima pred boleznimi in škodljivci pomembno vlogo pri pridelavi zadostnih količin kakovostne in zdrave hrane. Prav temu dajemo sodelavci javne službe za varstvo rastlin z uvajanjem sodobnih in ekološko sprejemljivih metod varstva velik poudarek. Delo javne službe za varstvo rastlin je bilo vedno prilagojeno potrebam časa. Osnova za uspešno delo temelji na že več kot štirideset let dobro organizirani prognostično - signalizacijski službi, ki deluje po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po preverjenih metodah spremljamo pojav bolezni in škodljivcev ter o potrebah in načinu zatiranja pisno obveščamo svetovalce kmetijske svetovalne službe, tržne pridelovalce in tehnologe na večjih posestvih.

Tehnološka dokumentacija


 

Usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS)

V skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS št. 83/2012) in Pravilnikom o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS št. 85/2013) se morajo vsi uporabniki, ki uporabljajo FFS za poklicno rabo, udeležiti usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS).

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor izvaja osnovna in obnovitvena usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih za izvajalce ukrepov zdravstvenega varstva rastlin in prodajalce FFS.

Termini usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi so objavljeni na spletni strani UVHVVR  in na spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

Kandidati, ki se želijo udeležiti osnovnega ali nadaljnjega usposabljanja, pri izvajalcu usposabljanja vložijo pisno prijavo na predpisanem obrazcu - prijavnici. 

 

Novice in nasveti

Obvestilo o varstvu čebulnic

16. september 2022

Preberi več

Varstvo rastlin, Zelenjadarstvo in okrasne rastline

Obvestilo o varstvu kapusnic

16. september 2022

Preberi več

Varstvo rastlin, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo in okrasne rastline

Vabilo: Predstavitev metode zbeganja za zatiranje grozdnih sukačev

25. avgust 2022

Preberi več

Varstvo rastlin, Vinogradništvo in vinarstvo

Obvestilo o zatiranju repne grizlice in bolhačev

23. avgust 2022

Preberi več

Varstvo rastlin, Poljedelstvo

Video vsebine

Integrirano varstvo jablan

Kontaktne osebe

 

mag. Jože Miklavc

Tel.: 02 228 49 34, 041/279-074 / E-pošta: joze.miklavc@kmetijski-zavod.si

 

Miroslav Mešl

Tel.: 02 228 49 34, 051/613-070 / E-pošta: miro.mesl@kmetijski-zavod.si

 

mag. Boštjan Matko

Tel.: 02 228 49 34, 041/319-313 / E-pošta: bostjan.matko@kmetijski-zavod.si

 

Leonida Lešnik

Tel.: 02 228 49 34 / E-pošta: leonida.lesnik@kmetijski-zavod.si

 

Urška Škrabar

Tel.: 02 228 49 20 / E-pošta: urska.skrabar@kmetijski-zavod.si

 

Rok Veber

Tel.: 02 228 49 20 / E-pošta: rok.veber@kmetijski-zavod.si

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.