KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je ustanova z ugledom in tradicijo, ki ima globoke korenine svojega delovanja na področju razvoja slovenskega kmetijstva.

 
Poslanstvo

Pridelovati zdravo in varno hrano na poseljenem podeželju. Naša naloga je strokovno izobraževanje in svetovanje uporabnikom v kmetijski dejavnosti ter prenos najsodobnejših tehnoloških dognanj v prakso na področju kmetijstva. Naša usmeritev temelji na načelih trajnostnega razvoja kmetijstva in podeželja ter se kaže v skrbi za zaposlene. V okolju delovanja mrežno povezujemo vse akterje v cilju višje ravni kakovosti življenja.

Vizija

Postati vodilno kmetijsko izobraževalno in svetovalno središče v Podravju. To bomo dosegli z razvijanjem številnih novih področij znotraj kmetijske dejavnosti in neprestanim usposabljanjem strokovnega kadra. Pri tem nam bodo pomagale mnoge dolgoletne poslovne povezave, partnerska umeščenost v medinstitucionalno raziskovalno ter projektno delo in poslovni odnosi okolja v katerega smo umeščeni.

Vrednote

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu gradimo dobre medsebojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev: kmetov, kupcev storitev, dobaviteljev, partnerskih institucij in vseh, s katerimi živimo. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom. Po najboljših močeh zadovoljujemo želje in potrebe uporabnikov naših storitev, vplivamo na zdrav in okolju prijazen način pridelano hrano. S svojimi uporabniki želimo doseči več, predvsem pa skupaj pravočasno prispeti na cilj, ki nam je enoten, to je čimprej postaviti kmetijstvo ob bok ostalim perspektivnim dejavnostim evropskega gospodarstva. Cilj naših aktivnosti je posredovati končnemu uporabniku aktualne in predvsem kvalitetne storitve, ki mu bodo omogočale konkurenčnejši nastop doma in na mednarodnih trgih. Zadovoljen uporabnik naših storitev je največje zagotovilo za naše nadaljnje uspešno delo in razvoj. Na zavodu izgrajujemo spoštljive medsebojne odnose do uporabnikov naših storitev, sodelavcev in predstavnikov družbene sfere.

Motiviranost in kreativnost

Edina prava pot k visokim rezultatom je ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki ljudi motivira k inovativnosti in ustvarjalnosti. Zato vzpodbujamo sodelavce, da spregovorijo o svojih idejah in če so koristne in strokovne, tudi udejanjimo. Skupaj vedno znova iščemo nove poti za zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev. Sposobnost izkazujemo, da tisto, kar počnemo opravimo odlično, strokovno, učinkovito in pravočasno. Rast in razvoj Zavoda bomo gradili z najboljšim zadovoljevanjem porabnikovih potreb in interesov družbene skupnosti, zaposlenih, okolja in poslovnih partnerjev. Naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času.

 

ZGODOVINA KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Svojo poslanstvo črpamo iz časa, ko je leta 1894 na Pristavi pričela delovati, dve leti prej ustanovljena Kmetijska kemična deželna preizkusna postaja, predhodnica današnjega Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. To je čas začetka industrijskega razvoja Spodnje Štajerske, ki sovpada z izgradnjo južne železnice od Dunaja do Trsta. To je bil izziv za kmetijstvo in kmetijsko strokovno javnost, ki se je pričela vključevati z novimi dognanji, znanji in tehnologijami. Center znanja in izobraževanja za okolje v katerega sta bila umeščena, sta bila že prej ustanovljena Sadjarsko vinogradniška šola v Mariboru in razvijajoči se Zavod.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je najstarejši zavod znotraj sistema Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Z zakonom o ustanovitvi in delovanju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 2001, ta na novo opredeli lastništvo, status in organiziranost. Zavodu se dodeli ustanoviteljica KGZS in postane javni zavod ter posredni proračunski uporabnik.

Danes dejavnost Zavoda vedno bolj prerašča regionalne meje in se utrjuje na območju celotne Slovenije. Vse številnejša je tudi njegova prisotnost izven slovenskega prostora, ko govorimo o projektnem delu in skupnih nastopih preko mejnega sodelovanja.

Skozi čas je Zavod preživel številne zgodovinske dogodke in preoblikovanja. Vendar se je osnovno poslanstvo skozi zavidljivi čas »125 let«, ohranilo in uspešno razvijalo svoj namen. To je izobraževanje in prenos sodobnejših tehnologij v kmetijstvu. Številni oddelki javnega in tržnega programa so današnjo institucijo razvili do stopnje, ko preraščamo v Izobraževalno storitveno središče v regiji za potrebe kmetijstva. Osnovna ugotovitev je, da razvoj lahko gradimo le na lastnih naravnih, kot tudi človeških virih. Pri tem si podeželje in urbani del podajata roko, za nujno sodelovanje. Dana nam je čudovita slovenska pokrajina katera je s svojimi naravnimi viri vedno nudila pogoje preživetja in blaginjo slovenskemu narodu.

Razvoj podeželja in kmetijstva današnjega časa morata biti naravnana skozi cilje trajnostnega razvoja, ki temelji na upoštevanju ekonomske, okoljske in socialne funkcije kmetijstva. Vloga kmetijstva je s tem postavljena v širši kontekst, saj se poleg osnovne proizvodne funkcije upošteva interdisciplinarna vloga kmetijstva za zagotavljanje dobrin, varovanje okolja, dobrobit živali, pridelavo varne hrane in ekonomsko stabilnost.

Ne zamudite

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.