Naslov projekta: Pospešeno okopavanje zelenjave

Akronim: »Motika«

Trajanje projekta: 19.05.2022 - 18.05.2025

Program: Iz naslova javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. 


Cilji in pričakovanja: 

• Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanja erozije ter degradacije tal z uporabo okopalne roke, ki bo pri obdelavi s svojo lahkostjo in okretnostjo povzročala manj tlačenja in poškodb.

• Trajnostno varstvo rastlin z mehanskim odstranjevanjem plevelov.

• Zmanjšanje onesnaženja podzemnih vod s herbicidi. S širšo uporabo in dostopnostjo okopalne roke se bo povečala uporaba mehanskega zatiranja plevela, kar bo prispevalo k zmanjšanju obremenitve podtalnice s herbicidi in drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi kot posledice kemičnega varstva rastlin.

• Učinkovita raba energije oziroma obnovljivih virov energije (OVE) v kmetijski pridelavi. Stroj bo primer energetsko učinkovitega okopavanja, bo alternativa traktorjev na motorni pogon, deloval bo na električen oz. akumulatorski pogon, katerega pogonska energija bo lahko po zmožnosti kmetov pridobljena iz OVE.

• Rezultati projekta so konkurenčnejši ekološki pridelovalci zelenjave, izboljšana trajnostna raba kmetijskih zemljišč in zmanjšana uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS). To se bo rezultiralo v učinkovitem prilagajanju kmetijske pridelave zelenjave, k blažitvi podnebnim spremembam in prilagajanje nanje. Rezultati projekta so prav tako izdelana priporočila uporabe okopalne roke, vključevanje rezultatov projekta v študijski in svetovalni proces.


Youtube povezava do multimedijske vsebine prikaza MOTIKE: 
https://www.youtube.com/watch?v=_t7OrY5IBSY 

Povezave: 

Rural development | European Commission (europa.eu) - https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Skupna kmetijska politika - SKP - https://skp.si/

Projektni partnerji

 KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (vodilni partner)

  Univerza v Ljubljani - Fakulteta za strojništvo

 Sedem čez devet d.o.o.

 Biotehniški center Naklo

 Čarna d.o.o.

 KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Celje

 Kmetija Temnik

 Kmetija Šabeder

 Kmetija Kerin

 Kmetija Kastelic

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.