Lombergarjevi dnevi 2021

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti.

LOMBERGARJEVI DNEVI 2021 bodo potekali od 1.12. do 3.12. 2021
•    6. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo, 1. december 2021;
•    13. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo, 2.  december 2021;
•    16. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo, 3. december 2021.

 

Program vseh treh posvetov Lombergarjevih dnevov 2021


Sreda, 1. december 2021
6. Poljedelski posvet
REGISTRACIJA ZA POLJEDELSKI DAN

Četrtek, 2. december 2021
13. Vinogradniški posvet
REGISTRACIJA ZA VINOGRADNIŠKI DAN

Petek, 3. december 2021
16. Lombergarjev sadjarski posvet
REGISTRACIJA ZA SADJARSKI DAN

Po registraciji boste prejeli avtomatski odziv s povezavo do predavanja.
 

Posvet bo v celoti izveden spletno preko platforme ZOOM in bo sneman. Zaradi covid-19 in spletne izvedbe so posveti letos izjemoma brezplačni!

Tehnična podpora:
Timotej Horvat: +38631244982; timotej.horvat@kmetijski-zavod.si
Tamara Korošec: +38631770939; tamara.korosec@kmetijski-zavod.si


 

Vsebine:
6. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo
Na letošnjem poljedelskem posvetu nam bodo švicarski strokovnjaki predstavili škropilno tehniko v poljedelstvu. Predstavili bodo teoretični test poljedelske škropilnice, rezultate poskusov primerjave učinkovitosti delovanja FFS ob uporabi standardnih in antidriftnih šob, primere onesnaževanja voda s FFS (»drift«, točkovna onesnaženja, površinsko odtekanje FFS-jev…) in primernost šob v poljedelstvu ob uporabi fungicidov, insekticidov in herbicidov.
Služba za varstvo rastlin bo predstavila rezultate letošnjega fungicidnega poskusa v ječmenu s poudarkom na delovanju proti ramularijski pegavosti. S strokovnjaki z Biotehniške fakultete bomo poglobili znanje o ohranitvenem poljedelstvu. Skušali bodo odgovoriti na vprašanje kako ta pristop vključiti v agronomsko prakso, ki bo ekonomsko in socialno upravičena v določenem okolju. Dodatno bo svetovalna služba predstavila tudi praktične primere izvajanja minimalne obdelave na naših kmetijskih gospodarstvih. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede pa  pripravila prispevek o prednostih in pomanjkljivostih ohranitvenega kmetijstva ter podala priporočila kako pristopiti k temu načinu kmetovanja. Kot dodatek k tehnološki vsebini bo sledila še predstavitev stanja in razvojnih potencialov v poljedelstvu in predstavitev SKP po letu 2023. 

13. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo
Na vinogradniškem posvetu se bomo z agroekonomisti pogovarjali o trženju, strategiji, priložnostih v vinogradništvu in vinarstvu oz. tržnih spremembah kot posledici epidemije Covid ter se seznanili s SKP po 2023. Med tehnološkimi vsebinami bo prof. dr. Mario Lešnik predstavil primerjavo različnih metod zatiranja rastlinskih vrst pod trtami. S področja varne rabe FFS bomo govorili o zmanjševanju uporabe škopilne brozge z uporabo senzorske tehnike (doc.dr. Peter Berk) in kako praktično izboljšati nanšanje FFS. Z vidika vinarstva bomo spoznali kakšna so vinogradniška tla Podravja in kako opredeliti terroir (doc.dr. Borut Vrščaj) ter spregovorili o vinu kot varnem živilu (red.prof.dr. Tatjana Košmerl).

16. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo
Sadjarski posvet bomo otvorili s pregledom Skupne kmetijske politike po letu 2023. Z agroekonomisti bomo pregledali problematiko trženja slovenskega sadja. Posvetili se bomo tudi aktualni temi vpeljevanja ohranitvenega sadjarstva in predstavili projekt »DOMINO« z usmeritvami ohranitvenega sadjarstva v EU (M. Kelderer).  Služba za varstvo rastlin bo predstavila varstvo sadnega drevja z uporabo antidriftnih šob, seznanili pa se bomo še z optimalnimi roki obiranja sorte BONITA.

 

Informacije za sponzorje: tamara.korosec@kmetijski-zavod.si, 02/228 49 19 ali 031 770 939.
Splošne informacije: tamara.korosec@kmetijski-zavod.si  ali info@kmetijski-zavod.si, 02/228 49 19 ali 031 770 939

 

 

                     

 

 

    

 

 

                          

 

 

  

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.