NA TRŽNICO Z OVTARJEM - Ukrep LEADER (19.2)

Evropski sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)

Celotna vrednost operacije: 35.343,20 EUR

Znesek sofinanciranja iz ESKRP: 27.620,00 EUR

Namen in cilji operacije

Z operacijo želimo oživiti lokalno ponudbo na tržnicah območja LAS, ob čemer bo potrebno izvesti podporne dogodke in aktivnosti. Z izobraževalnim modulom (6 delavnic) za kmetije, ponudnike, različnimi aktivnostmi in dogodki na 5 večjih tržnicah in občinskih dogodkih, s sodelovanjem z obrati javne prehrane v vseh občinah območja LAS (vsaj 10), bomo v operacijo vključili tudi najbolj ranljive skupine z vidika uživanja varne in zdrave hrane: najmlajšo populacijo območja – osnovne šole, starejše - domove za starejše (npr. Dom Sv. Lenarta), osebe s posebnimi potrebami - javne zavode (npr. Zavod Hrastovec); večino populacije, tudi brezposelne. Z dogodki na tržnicah (5) in v vseh občinah (10) bomo o pomenu povezovanja, trženja in promocije na lokalnih tržnicah ter prednostih nakupovanja lokalnih izdelkov osveščali ponudnike in potrošnike. V operaciji se bodo ponudniki izobraževali o postopkih pridelave in predelave izbranih zelenjadnic (repa, zelje, fižol) in krompirja, ki so na območju LAS tradicionalno prisotni, dodana vrednost izobraževanja, zaključka modula bo možnost pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za zelenjadarja in knjižica s tehnološkimi navodili pridelave in predelave izbranih vrtnin ter film osveščanja. Z obrati javne prehrane bomo iskali možnosti za večji delež vključevanja lokalne ponudbe v prehrano, vključevanje otrok, varovancev domov in zavodov na dogodkih na tržnicah ter posredno poskušali vplivati na povečan obisk lokalnih tržnic tudi s strani družin.

Strateški cilj

Inovativni pristop, novi produkti in storitve na območju LAS

Ukrep

Vsebine za animacijo, podporo razvoja podjetništva (socialnega podjetništva) s poudarkom na razvoju potrebnih/želenih storitev in inovativnih produktov na podeželskem in urbanem območju

Aktivnosti v operaciji

- Izdelava navodil za optimiranje pridelave krompirja, zelja, repe in izbranih vrtnin
- Tisk knjižice (24 strani, barvni tisk)
- Izvedba izobraževalnih modulov (6 delavnic)
- Izvedba 5 predstavitvenih dogodkov
- Strokovna ekskurzija po kmetijah območja LAS Ovtar Slovenskih goric
- Izvedba predstavitvenih dogodkov za oživitev lokalnih tržnic
- Film za osveščanje javnosti
- Roll-up predstavitve operacije
- Zabojčki osveščanja v obratih javne prehrane
- Delavnice za izboljšanje prehranske samooskrbe na območju Slovenskih goric - s primeri dobre prakse
- Priprava vsebin in izobraževanje, predstavitev ter osveščanje potencialnih kupcev o vsebinah pridelave, predelave in trženja ter pomena lokalne pridelave
- Usposabljanje obratov javne prehrane za potrebe naročanja lokalno pridelane hrane in pomena lokalne preskrbe

Pričakovani rezultati

- povečanje lokalne samooskrbe,
- nove povezave za varstvo okolja ma območju LAS Ovtar – mreža tržnic,
- programi za učenje in osveščanje – sklop 6 delavnic,
- usposobljeni izvajalci - 5 oseb,
- vključenost inštitucij in ustanov – osnovne šole in drugi zavodi (10).


Povezave

Projektni partnerji

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. 

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.