Mikrozelenjava od semena do krožnika


Naslov projekta: Mikrozelenjava od semena do krožnika
Akronim: »Mikrozelenjava«
Trajanje projekta: 12.12.2023‐ 13.12.2024
Program: Iz naslova 6. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.
Partnerji: KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (vodilni partner), KO-SI d.o.o., KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Dolar media-Jan Dolar s.p., Izobraževalni center Piramida, Biotehniška šola Maribor, kmetija Katja Temnik, kmetija Branko Kovačec , kmetija Bernard Jelen, Ekološko kmetijstvo in izobraževanje »Zlate misli«-Matjaž Turinek s.p.Cilj in pričakovani rezultati:
Cilj je skupaj z pridelovalci priti do enostavne in optimalne tehnologije pridelave mikrozelenjave na kmetijah. Popestriti in povečati ponudbo zelenjave s kmetij, predvsem v zimskih mesecih, ko sveže zelenjave v ponudbi primanjkuje. Mikrozelenjavo se da v prehrani odlično kombinirati z ostalo sezonsko zelenjavo, zato je cilj ozavestiti potrošnike o pomenu mikrozelenjave v kulinariki.
- Dodaten prispevek k samooskrbe z zelenjavo v Sloveniji.
- Predvsem v zimskih mesecih povečana pridelava in posledično trženje zelenjave na kmetijah.
- Zmanjšan vpliv na okolje v primerjavi z gojenjem klasične zelenjave.
- Boljša izkoriščenost obstoječih prostorov na kmetijah za gojenje zelenjave.
- Izboljšave v tehnologiji pridelave mikrozelenjave.
- Zmanjšana poraba fitofarmacevtskih sredstev, saj jih v predelavi ne bomo uporabljali.
- Zmanjšana uporaba umetnih gnojil, katerih ne bomo uporabljali.
- Povečanje pestrosti ponudbe s kmetij na tržnicah in kmečkih trgovinah.
- Povečana obstojnost zelenjave v primerjavi z rezano zelenjavo, saj bo zelenjava obstojna predvidoma do enega tedna v hladilniku uporabnikov (kar bomo tudi preizkusili).


Povezave:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm/
https://www.program-podezelja.si/

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.