Opis področja

Laboratorij ima začetek delovanja kot Kemično-fiziološko postaja za vino, tla, gnojila, krmila, semena na tej lokaciji že od davnega leta 1894. Danes delujemo kot enološki, pedološki in semenski laboratorij.

V enološkem laboratoriju izvajamo ocenjevanje vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajamo odločbe o ocenitvi vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za promet, spremljamo dozorevanje grozdja v vinorodni deželi Podravje, ugotavljamo količino in kakovost grozdja v času trgatve za vrhunska vina in vina posebnih kakovosti v vinorodni deželi Podravje. Kemično in organoleptično ocenjujemo in izdajamo mnenje o skladnosti za medene pijače, druge alkoholne pijače, sokove, kise, sadjevce,…

V pedološkem laboratoriju za potrebe proizvodnega procesa pridelave izvajamo kontrolo založenosti tal s hranili. S kemičnimi analizami ugotavljamo mikroelemente v tleh, plodovih in rastlinah.

V semenskem laboratoriju izvajamo kontrolo kakovosti semena za setev in kontrolo proizvodnega procesa pridelave semena.

 

Preberi več o oddelku

 


Spremembe v veljavni zakonodaji za promet z vinom:

1.    Obvezne navedbe v Uredbi 1308/2013/EU- velja od 7. decembra 2021
•    izraz »dealkoholiziran«; če je dejanska vsebnost alkohola proizvoda največ 0,5 vol. %,
•    izraz »delno dealkoholiziran«; če je dejanska vsebnost alkohola proizvoda nad 0,5 vol. % in pod najmanjšo dejansko vsebnostjo alkohola za kategorijo pred dealkoholizacijo
•    obvezna  označba hranilne vrednosti na embalaži ali etiketi

2.    Obvezne oznake na etiketi velja od 8. decembra 2023 
•    obvezna  označba hranilne vrednosti na embalaži ali etiketi
Lahko bo omejena na energijsko vrednost, kar se lahko izrazi z uporabo simbola „E“ za energijo. V takih primerih se popolna označba hranilne vrednosti zagotovi v elektronski obliki, opredeljeni na embalaži ali etiketi, pritrjeni nanjo. 

Da bi se zagotovila višja raven obveščenosti potrošnikov, je dopolnjena zakonodaja EU z obveznimi navedbami energijske vrednosti na embalaži ali etiketi.

Energijsko vrednost različnih proizvodov (sokov, alkoholnih pijač, vina ...) vam v našem laboratoriju izračunamo na osnovi izmerjenih parametrov.
 


 

Enološki laboratorij
Izdajanje uradnih dokumentov

Izdaja odločb za promet z vinom

 • deželno vino PGO
 • kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP
 • peneče vino ZGP
 • Ritoznojčan PTP, ostala vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem
 • mošt

Priprava izvozne dokumentacije

KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKO VINO
Analiza grozdja
 • specifična teža, sladkor, skupne kisline, pH, vinska in jabolčna kislina, YAN, kalij
Analiza ostalih živil
 • Analiza fermentiranih alkoholnih pijač na osnovi grozdja samorodnice
 • Analiza žganih pijač
  • žganje (etanol, metanol, organoleptična ocena)
  • likerji (etanol, metanol, organoleptična ocena)
 • Analiza sokov: (sladkor, kislina, skupno žveplo, alkohol, organoleptična ocena, preračun energijske vrednosti)
 • Analiza kisov: (alkohol, skupne kisline-računano kot ocetna, pepel, organoleptična ocena)
 • Analiza medenih pijač:
  • medica (alkohol, invertni sladkor, prosto in skupno žveplo, organoleptična ocena),
  • medeno žganje(alkohol, metanol, invertni sladkor, organoleptična ocena)
  • peneča medica (alkohol, invertni sladkor, prosto in skupno žveplo, CO2, organoleptična ocena)
 • Analiza kislega zelja in repe (ocetna kislina, skupne kisline, organoleptična ocena)
Druge storitve
 • Organoleptična ocena
 • testi obstojnosti vina in drugih pijač
 • kontrola prisotnosti alergenov,
 • spremljanje dozorevanja grozdja.
Pedološki laboratorij
Strokovno jemanje vzorcev zemlje
Analiza ostalih vzorcev
 • kemična analiza krme,
 • kemična analiza silaže,
 • analiza plodov,
 • vsebnost mineralnih dušikov v rastlinah, zemlji, vodi.
Druge storitve
 • Mehanska analiza tal s teksturno klasifikacijo.

 

 

 

Kontaktne osebe

 

Leonida Gregorič

Tel.: 02 228 49 15, 031/674-261 / E-pošta: leonida.gregoric@kmetijski-zavod.si

 

Urška Rizman Koležnik

Tel.: 02 228 49 27, 051/307-184 / E-pošta: urska.rizman@kmetijski-zavod.si

 

Aleksandra Moraus

Tel.: 02 228 49 27 / E-pošta: aleksandra.moraus@kmetijski-zavod.si

 

Petra Hajšek Zajc

Tel.: 02 228 49 27, 02 228 49 40, 041/279-710 / E-pošta: petra.hajsek@kmetijski-zavod.si

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.