Projekt Impuls4Action

Naslov projekta: From Intelligent Land Use to Sustainable municipalities

Akronim: »ImpuLS4Action«

Program: ARPAF II, EvropskI sklad za regionalni razvoj EUSALP

Trajanje projekta: 1.8.2019 – 31.5.2021

Vsebina projekta

Namen projekta Impuls4Action je vzpostaviti ukrepe za podporo trajnostnemu razvoju na vseh ravneh odločanja z zagotavljanjem podpornih spletnih orodij, ozaveščanjem in iskanjem novih modelov za varovanje tal v alpskem prostoru. Podnebne spremembe povečujejo potrebo po integrativnih dejavnostih, učinkovitih instrumentih za varovanje tal ter razvoj zelene infrastrukture. 

Na treh tematskih pilotnih primerih: 1. Upravljanje z vodami, 2. Notranji urbani razvoj in 3. Šotišča z različnimi vplivi na tla ter delavnicami, ki bodo izvedene na različnih pilotnih območjih projektnih partnerjev bodo prepoznane potrebe ciljnih skupin, ki bodo osnova za strukturna orodja. 

KGZS – Zavod Maribor bo na delavnicah, izvedenih na območju Pohorja, ugotovil probleme in potrebe različnih deležnikov ter ciljnih skupin, v zvezi z upravljanjem z vodo na tem območju, kar bo del vzpostavljene platforme znanja – toolbox. Zbrani podatki, skupaj s povratnimi informacijami, s strani različnih strokovnjakov in končnih uporabnikov, bodo osrednji del Impuls4Action.

Namen delavnic je tudi, seznanitev z orodji in aplikacijami, ki se osredotočajo na temo trajnostnega upravljanja z vodo (spremljanje in napoved vodne bilance kmetijskih rastlin in suše) in uporabna za alpsko območje. Podatki s strani regijskih svetovalcev in ostalih udeležencev bodo pomembno vplivale na oblikovanje končnih rezultatov.

Celovit pristop k trajnostnemu varovanju tal bo temeljil na dialogu različnih zainteresiranih strani, ciljnih skupin in političnih odločevalcev na lokalni in regionalni ravni. Prispeval bo prav tako k boljšemu medsebojnemu razumevanju in uskladitvi interesov.

 

Povezava do programa:

 

Tehnološka dokumentacija

Upravljanje z vodami

Razvoj in obnova podeželja

Zaščita šotišč

Projektni partnerji

KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Slovenija,
Fondanzione Edmund Mach - Research and Innovation Centre, San Michele all'Adige, Italy,
Umweltbundesamt Environment Agency Austria, Wien,
Plattform Land, Bozen, Italy,
University of Milan, Italy,
Foundation Pro Terra Engiadina, Zernez, Switzerland.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.