Vodstvo

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

Irena Leonida Kropf

Irena Leonida Kropf

mag. var. preh.

Direktorica

Tel.: 02 228 49 14

E-pošta: irena.kropf@kmetijski-zavod.si

Oddelek skupnih služb, financ in računovodstva

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

Maja Mihev

Maja Mihev

mag. ekon. in posl. ved

Poslovna sekretarka VII/2

Tel.: 02 228 49 13

E-pošta: maja.mihev@kmetijski-zavod.si

Marjana Poglajen

Marjana Poglajen

dipl. ekon.

Analitik VII/1

Tel.: 02 228 49 29

E-pošta: marjana.poglajen@kmetijski-zavod.si

Ksenija Kocbek

Ksenija Kocbek

dipl. upr. ved.

Računovodja VII/1

Tel.: 02 228 49 29

E-pošta: ksenija.kocbek@kmetijski-zavod.si 

 

 

Javna služba kmetijskega svetovanja

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor; Zgornji Jakobski Dol 1B, 2222 Jakobski Dol

Simona Hauptman

Simona Hauptman

univ. dipl. inž. kmet.

Vodja oddelka JSKS

svetovalka specialistka za vinogradništvo in razvoj podeželja

Tel.: 02 228 49 53, 051/393-235

E-pošta: simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

Martina Gomzi

Martina Gomzi

mag. kmet.

Terenska kmetijska svetovalka I - svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino

Tel.: 02 228 49 46, 041/323-458

E-pošta: martina.gomzi@kmetijski-zavod.si

Vanesa Žderić

Vanesa Žderić

mag. var. preh., uni. dipl. inž. kmet. 

Terenska kmetijska svetovalka I - svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino

Tel.: 02 228 49 46, 041/818-358

E-pošta: vanesa.zderic@kmetijski-zavod.si

Branka Kac

Branka Kac

univ. dipl. inž. agr.

Terenska kmetijska svetovalka I

Tel.: 02 228 49 49, 041/818-356

E-pošta: branka.kac@kmetijski-zavod.si

Tina Kep

Tina Kep

mag. kmet., agr. ekon.

Terenska kmetijska svetovalka I

Tel.: 02 228 49 16, 041/817-954

E-pošta: tina.kep@kmetijski-zavod.si

Žan Voglar

Žan Voglar

mag. kmet.

Terenski kmetijski svetovalec I 

Tel.: 02 228 49 49, 041/818-359

E-pošta: zan.voglar@kmetijski-zavod.si

Andrej Šuvak

Andrej Šuvak

univ. dipl. inž. kmet.

Svetovalec specialist II za ekološko kmetovanje 

Tel.: 02 228 49 19, 051/248-664

E-pošta: andrej.suvak@kmetijski-zavod.si

Gregor Kramberger

Gregor Kramberger

mag. kmet.

Terenski kmetijski svetovalec I – svetovalec za agroekonomiko

Tel.: 02 228 49 25, 040/492-115

E-pošta: gregor.kramberger@kmetijski-zavod.si

Marko Breznik

Marko Breznik

mag. kmet.

Terenski kmetijski svetovalec I 

Tel.: 02 228 49 12, 041/281-531

E-pošta: marko.breznik@kmetijski-zavod.si

Katarina Kresnik

Katarina Kresnik

univ. dipl. inž. agr.

Svetovalka specialistka II za varstvo okolja

Tel.: 02 228 49 47, 051/342-308

E-pošta: katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si

Marjeta Miklavc

Marjeta Miklavc

univ. dipl. inž. kmet.

Svetovalka specialistka II za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 19, 031/674-248

E-pošta: marjeta.miklavc@kmetijski-zavod.si

Miša Pušenjak

Miša Pušenjak

univ. dipl. inž. kmet.

Svetovalka specialistka II - specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline

Tel.: 02 228 49 19, 031/772-233

E-pošta: misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si

Timotej Horvat

Timotej Horvat

mag. kmet.

Svetovalec specialist II - specialist za poljedelstvo

Tel.: 02 228 49 30, 041/281-527

E-pošta: timotej.horvat@kmetijski-zavod.si

Tadeja Vodovnik Plevnik

Tadeja Vodovnik Plevnik

univ. dipl. inž. kmet.

Svetovalka specialistka II - Specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca

Tel.: 02 228 49 12, 051/337-092

E-pošta: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si

Andrej Soršak

Andrej Soršak

univ. dipl. inž. kmet.

Svetovalec specialist II - specialist za sadjarstvo

Tel.: 02 228 49 17, 041/279-072

E-pošta: andrej.sorsak@kmetijski-zavod.si

Matjaž Lerš

Matjaž Lerš

univ. dipl. inž. kmet.

Svetovalec specialist II - specialist za sadjarstvo

Tel.: 02 228 49 17, 041/281-524

E-pošta: matjaz.lers@kmetijski-zavod.si

 

Boštjan Kristan

Boštjan Kristan

univ. dipl. inž. kmet.

Terenski kmetijski svetovalec I

Tel.: 02 228 49 19, 031 841 352

E-pošta: bostjan.kristan@kmetijski-zavod.si

Gašper Izidor Gomilšek

Gašper Izidor Gomilšek

mag. inž. hort.

Terenski kmetijski svetovalec I - pripravnik

Tel.: 02 640 10 35, 041/ 817 674

E-pošta: gasper.gomilsek@kmetijski-zavod.si 

Izpostava: Zgornji Jakobski Dol 1 B, 2222 Jakobski Dol

Katja Potočnik

Katja Potočnik

mag. kmet.

Terenska kmetijska svetovalka I - pripravnica

Tel.: 02 228 49 48, 041/817-675

E-pošta: katja.potocnik@kmetijski-zavod.si 

Martina Viltužnik

Martina Viltužnik

mag. var. preh.

Terenska kmetijska svetovalka I  - pripravnica

Tel.: 02 228 49 19

E-pošta: martina.viltuznik@kmetijski-zavod.si

Anja Kac

Anja Kac

mag. var. preh.

Terenska kmetijska svetovalka I  - pripravnica

Tel.: 02 228 49 56

E-pošta: anja.kac@kmetijski-zavod.si

Laboratorij

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

Leonida Gregorič

Leonida Gregorič

univ. dipl. inž. kmet.

Vodja oddelka II laboratorij

Tel.: 02 228 49 15, 031/674-261

E-pošta: leonida.gregoric@kmetijski-zavod.si

Urška Rizman Koležnik

Urška Rizman Koležnik

univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Vodja kakovosti II

Tel.: 02 228 49 27, 051/307-184

E-pošta: urska.rizman@kmetijski-zavod.si

Aleksandra Moraus

Aleksandra Moraus

dipl. inž. kem. tehnol.

Laborantka III

Tel.: 02 228 49 27, 051/307-184

E-pošta: aleksandra.moraus@kmetijski-zavod.si

Petra Hajšek Zajc

Petra Hajšek Zajc

inž. kmet.

Laborantka IV

Tel.: 02 228 49 27, 02 228 49 40, 041/279-710

E-pošta: petra.hajsek@kmetijski-zavod.si

Oddelek za varstvo rastlin

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

mag. Jože Miklavc

mag. Jože Miklavc

Vodja oddelka IV - za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 34, 041/279-074

E-pošta: joze.miklavc@kmetijski-zavod.si

Miroslav Mešl

Miroslav Mešl

univ. dipl. inž. kmet.

Svetovalec specialist II - za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 34, 051/613-070

E-pošta: miro.mesl@kmetijski-zavod.si

mag. Boštjan Matko

mag. Boštjan Matko

Svetovalec specialist II - za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 34, 041/319-313

E-pošta: bostjan.matko@kmetijski-zavod.si

Leonida Lešnik

Leonida Lešnik

mag. inž. hort.

Terenska kmetijska svetovalka I za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 34, 031/400-734

E-pošta: leonida.lesnik@kmetijski-zavod.si

Urška Škrabar

Urška Škrabar

mag. inž. agr.

Terenska kmetijska svetovalka I za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 20, 031/400-731

E-pošta: urska.skrabar@kmetijski-zavod.si

Rok Veber

Rok Veber

mag. inž. agr.

Terenski kmetijski svetovalec I za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 20, 031/400-732

E-pošta: rok.veber@kmetijski-zavod.si

Anja Preložnik

Anja Preložnik

mag. kmet.

Strokovna sodelavka za varstvo rastlin - pripravnica

Tel.: 02 228 49 20

E-pošta: anja.preloznik@kmetijski-zavod.si

Sadjarski center Maribor

Gačnik 73, 2211 Pesnica pri Mariboru

Biserka Donik Purgaj

Biserka Donik Purgaj

mag. kmet.

Vodja oddelka

Tel.: 02 654 29 03, 051/633-586

E-pošta: biserka.donik@kmetijski-zavod.si

Robert Holc

Robert Holc

Tehnik

Tel.: 02 654 29 03

E-pošta: robert.holc@kmetijski-zavod.si

 

 

 

Domen Štamic

Domen Štamic

mag. inž. hort.

Strokovni sodelavec

Tel.: 02 654 29 03

E-pošta: domen.štamic@kmetijski-zavod.si

 Primož Kotnik 

Primož Kotnik 

dipl. ing. agr.

Tehnični sodelavec II

Tel: 02 654 29 03

E-pošta: primoz.kotnik@kmetijski-zavod.si

Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci

Ivanjkovci 5, 2259 Ivanjkovci

mag. Tanja Vaupotič

mag. Tanja Vaupotič

Vodja oddelka II - STS Ivanjkovci

Tel.: 02 713 80 94, 041/784-770

E-pošta:
tanja.vaupotic@kmetijski-zavod.si
sts.ivanjkovci@amis.net

Maja Ozmec

Maja Ozmec

dipl. inž. agr.

Strokovna sodelavka IV

Tel.: 02 713 80 94

E-pošta: 
maja.ozmec@kmetijski-zavod.si

Tina Pregrad

Tina Pregrad

mag. inž. hort.

Strokovna sodelavka  

Tel.: 02 713 80 94

E-pošta:
tina.pregrad@kmetijski-zavod.si

Kristjan Čolig

Kristjan Čolig

uni. dipl. inž. kmet.

Selekcionist

Tel.: 02 713 80 94

E-pošta:
kristjan.colig@kmetijski-zavod.si

Projekti in raziskave

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

mag. Stanislava Klemenčič Kosi

mag. Stanislava Klemenčič Kosi

Vodja oddelka za projektno in raziskovalno delo

Tel.: 02 228 49 54, 031/421-591

E-pošta: stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si

Mojca Hribernik

Mojca Hribernik

mag. prof.

Strokovna sodelavka

Tel.: 02 228 49 54, 031/714-783

E-pošta: mojca.hribernik@kmetijski-zavod.si

dr. Tamara Korošec

dr. Tamara Korošec

Svetovalka specialistka I

Tel.: 02 228 49 54, 031 770 939

E-pošta: tamara.korosec@kmetijski-zavod.si

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.