Projekt Nastilj

Naslov projekta: Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali

Akronim: »Nastilj«

Trajanje projekta: 5.11.2019 ‐ 5.12.2022

Program: M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vsebina projekta

Namen projekta je testirati in v prakso uvesti alternativo obstoječim praksam, ki se trenutno uporabljajo pri (globokem) nastilju pri vzreji različnih vrst domačih živali in s tem vpeljati novo (do sedaj še dokaj neznano) tehnologijo pri proizvodnji in reji domačih živali, ki bo imela pozitivne učinke na rejo živali, ekonomiko proizvodnje in ohranjanje okolja.

Znano je, da pri živinorejskih in mešanih kmetijskih gospodarstvih strošek nastilja vpliva na ekonomske kazalnike in posledično na njihovo konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. Zato je iskanje alternativ iz materialov, ki se pojavljajo kot stranski proizvod poljedelske proizvodnje, smiseln in s tem razviti morebitno novo poslovno idejo na kmetijskih gospodarstvih. V mislih imamo nastilj iz slame ki je rezana in odprašena ter različnih struktur (novi tehnološki pristop pridobivanja nastilja). Takšen nastilj bomo testirali pri vzreje pitovnih piščancev, konjev in prašičev v okviru poskusov na več kmetijskih gospodarstvih in ga primerjali z drugimi vrstami nastilja, ki se trenutno uporabljajo na kmetijskih gospodarstvih.

 

Rezultati

Rezultati bodo pokazali prednosti, slabosti, pomanjkljivosti in priložnosti ki bodo kvalitativne in kvantitativne in bodo vezane na uspešnost reje proizvodnih živali, izboljšanje učinkov na okolje ter izboljšanje ekonomskega položaja kmetij. Iz rezultatov bodo podana ocena in priporočila na podlagi uporabnosti (vzdržljivost nastilja, etoloških vplivov na živali, okoljski vidik) in ekonomičnosti uporabe tega nastilja. Zaradi vzporedne analize še drugih vrst nastilja, bodo dobljeni rezultati predstavljali metodološko in primerljivo relevantnost.

 

Cilji

Splošni cilj projekta je testirati patent nastilja iz rezane in odprašene slame pri vzreji različnih vrst domačih (proizvodnih) živali. Rezultati projekta bodo doprinesli k alternativo pri izboru nastilja za živali in posledično dvigu konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Predvidevamo tudi, da bo tehnologija proizvodnje tudi neposredno vplivala na počutje živali, višje etološke standarde za živali, izboljšana proizvodnja, izboljšanje travne ruše in drugih socialnih komponent razvoja podeželja.

 

Povezave:

Vodilni partner

Univerza v Mariboru.

Projektni partnerji

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
Kmetijsko gospodarstvo ŽIPO LENART d.o.o.
Kmetijsko gospodarstvo DEJAN HALIČ,
Kmetijsko gospodarstvo POŽAR,
Kmetijsko gospodarstvo ZELENIK,
Kmetijsko gospodarstvo TACER,
Kmetijsko gospodarstvo JERŠIČ,
Kmetijsko gospodarstvo KOLAR

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.