Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Torek, 24.11.2020 /

Novosti


24.11.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

USPOSABLJANJE ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (KOPOP)

20.11.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

FINANČNA POMOČ REJCEM PRAŠIČEV

Obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020« vlagatelj, ki izpolnjujejo pogoje, vložijo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč pri reji prašičev« do 25. novembra 2020.

 

 


19.11.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tako kot vsako leto vsak tretji petek v novembru, tudi danes obeležujemo »Dan slovenske hrane«, katerega osrednji dogodek je »Tradicionalni slovenski zajtrk«, letos že desetič.

Oglejte si izobraževalne video posnetke na temo kmetijstva in pridelave lokalne hrane ter Tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2020

Video 1            Video 2              Video3


18.11.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

SHEMA KAKOVOSTI


11.11.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Mesečni temeljni dohodek

30.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

RAZPISI ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 30.10.2020 v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 13.015.046 evrov. Od tega je 9.015.046 evrov namenjenih za naložbe v ureditev hlevov, skladišč za krmo ter objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme, 4.000.000 evrov pa za kolektivne naložbe v ureditev zbirnih centrov ter nakup pripadajoče opreme za namen prve prodaje rastlinskih pridelkov. Vložitev vloge poteka od 23. novembra 2020 do vključno 27. januarja 2021 do 23.59. ure.

 

 


28.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Izredni temeljni dohodek

 


26.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

POTRDILO O OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI, PREHODI MED REGIJAMI, BREZPLAČNA SEZONSKA POMOČ

Objavljamo dokumente, ki služijo namenu, da lahko v skladu s 4. členom Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 po potrebi dokazujete utemeljenost prehoda med regijami. 

 

Seznam nekaterih možnih dokazil, ki jih kmetovalec lahko priloži:

 • Izpis iz RKG,
 • Kopija subvencijske vloge,
 • Register vinogradov
 • Register intenzivnih sadovnjakov
 • Register ekstenzivnih sadovnjakov
 • Register oljčnikov
 • Register govedi
 • Register prašičev
 • Register drobnice
 • Register dopolnilnih dejavnosti
 • Zemljiškoknjižni izpisek
 • Posestni list
 • Najemne pogodbe…
 • …  skratka katerikoli dokument s katerim lahko še podrobneje izkazujete opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti.

22.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Uveljavljanje finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020

 


21.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin
 • Obvestilo si lahko ogledate na tej POVEZAVI

16.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Usposabljanja

na KGZS-Zavodu Maribor smo pripravili urnike in predmetnike usposabljanj za poljedelca/poljedelko in zelenjadarja/zelenjadarico, sadjarja/sadjarko, in vinogradnika/vinogradnico.

Usposabljanja so namenjena mladim prevzemnikom kmetij za pridobitev novih znanj in kot referenca za pridobitev poklicnih kvalifikacij v primeru, ko prevzemnik nima ustrezne kmetijske izobrazbe.

 

 

Tadeja Vodovnik Plevnik,

specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca


15.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Obvestilo o preklicu izobraževanja

Spoštovani,

 

Sporočamo vam, da odpade 2-dnevno usposabljanje »Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019,

v Pesnici pri Mariboru  dne 26. in 27. 10. 2020. Ker želimo usposabljanje izpeljati v živo, je preloženo na čas, ko bo to možno. Vse prijavljene kandidate bomo pravočasno obvestili po elektronski pošti.

 

Lepo pozdravljeni

Jožica Vodopivec Rozman


}}starejše novosti
E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Poljedelstvo
}}podrobno
Dobrote podezelja
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Degustac_prostor
Toti LAS 1 -Horvat
Trin
Beljakovine
Alpjobs
Pilotni projekt - male kmetije
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com