Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Sobota, 04.07.2020 /

Javna služba kmetijskega svetovanja


OSNOVNA MREŽA JSKS SPECIALISTIČNA MREŽA JSKS
OSNOVNA MREŽA JSKS

SVETOVALCI IN OBMOČJA SVETOVANJA

 

•Irena MERC, univ.dipl.inž.agr.

tel.: 02 228 49 49,  E-pošta: irena.merc@kmetijski-zavod.si

Bresternica, Bresterniška Graba, Ciringa, Gaj nad Mariborom, Gradiška, Grušena, Jedlovnik, Jelovec, Jurski Vrh, Kamnica, Kamniška Graba, Kozjak nad Pesnico, Lucijin Breg, Pesnica, Plač, Plintovec, Pod Urbanom, Podigrac, Rošpoh, Slatina, Slatinski Dol, Sp. Vrtiče, Sredma, Srednje, Svečina, Šober, Špičnik, Vinarje, Vršnik, Zg. Kungota, Zg. Vrtiče, Zg. Slemen.

 

•Branka KAC, univ.dipl.inž.agr.

tel.: 02 228 49 49, E-pošta: branka.kac@kmetijski-zavod.si

Ceršak, Cirknica, Dolnja Počehova, Dragučova, Gačnik, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jelenče, Kaniža, Košaki, Kozjak pri Ceršaku, Kresnica, Ložane, Meljski Hrib, Pekel, Pernica, Pesnica pri Mariboru, Pesniški Dvor, Počehova, Polička Vas, Polički Vrh, Ranca, Ribniško Selo, Selnica ob Muri, Spodnje Dobrenje, Srebotje, Stara Gora pri Šentilju, Šentilj v Slovenskih goricah, Štrihovec, Vajgen, Vosek, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Za Kalvarijo, Zg. Dobrenje, Metava, Nebova, Ruperče, Grušova, Hrenca, Celestrina, Malečnik, Trčova, Jablance, Hrenca, Vodole.

 

•Katarina KRESNIK, univ.dipl.inž.agr.

tel.: 02 228 49 48,  E-pošta:katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si

Brezula, Brunšvik, Frajhajm, Hotinja vas, Ješenca,  Kopivnik, Loka pri Framu, Marjeta na Dravskem polju, Morje, Orehova vas, Planica, Podova, Požeg, Prepolje,Rače, Ranče, Sp. Gorica, Trniče, Zg. Gorica; Sp. Duplek, Zg. Duplek, Dvorjane, Vurberg, Ciglence, Žikarce, Sp. Korena, Zg. Korena, Zimica.

 

• Ludvik RIHTER, dipl. inž. zoot.

tel.: 02 228 49 47, E-pošta:ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si

Činžat, Bezena, Bistrica ob Dravi,  Črešnjevec, Fala, Gradišče na Kozjaku, Hrastje, Kumen, Janževa Gora, Lovrenc na Pohorju, Laznica, Limbuš, Lobnica, Log, Ob Blažovnici, Pekre, Puščava, Radvanje, Rdeči Breg, Recenjak, Ruta, Ruše , Selnica ob Dravi, Sp. Selnica, Sp. Boč, Sp. Slemen, Smolnik, Sv.Duh na Ostrem Vrhu, Veliki Boč, Vurmat, Vrhov Dol, Zg. Selnica, Zg. Slemen, Zg. Boč.

 

•Marika ROTVAJN, univ.dipl.inž.agr.

tel.: 02 640 10 35, E-pošta: marika.rotvajn@kmetijski-zavod.si

Drankovec, Flekušek, Jurjevski Dol, Kušernik, Mali Dol, Ploderšnica, Počenik, Ročica,  Sladki Vrh, Slatenik, Sp.Jakobski Dol, Sp. Velka, Sp. Hlapje, Svečane, Šomat, Trate, Vranji Vrh, Vukovje, Zg.Velka, Zg.Gradišče, Zg.Hlapje, Zg.Dražen Vrh, Zg. Jakobski Dol.

 

•Ivan ŠKET, univ.dipl.inž.kmet.

tel.: 02 228 49 48, E-pošta: ivan.sket@kmetijski-zavod.si

Bohova, Čreta,  Dobrovce, Dogoše, Hočko Pohorje, Loka, Miklavž na Dravskem polju, Pivola, Polana, Razvanje, Rogoza, Rošnja, Skoke, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Sp. Hoče, Starše, Zg. Hoče, Zlatoličje, Zrkovci.


SVETUJEMO, IZVAJAMO IN IZDELUJEMO :

•Tehnološka navodila: govedoreja, prašičereja, reje drobnice, poljedelstvo, vrtnarstvo, vinogradništvo, varstvo rastlin, travništvo, vinarstvo in sadjarstvo;
•Poslovne načrte;
•Elektronski vnos pavšalnega nadomestila DDV;
•FADN knjigovodstvo na kmetijah;
•Subvencijske vloge - elektronski vnos;
•Gnojilne načrte, kolobar;
•Svetovanje iz Navzkrižne skladnosti;
•Gospodarjenje na vodovarstvenih območjih;
•Pomoč pri pripravi vlog za mlečne kvote;
•Svetovanje pri izvajanju SKOP- KOP programov; 
•Pomoč pri vodenju evidenc (FFS, SKOP-KOP, hlevske knjige…);
•Programi za mlade prevzemnike;
•Pomoč pri pripravi vloge za občinske razpise;
•Različna mnenja;
•Spremljanje dozorevanja grozdja;
•Sodelovanje na degustacijah vin;
•Vpise v register sadovnjakov in vinogradov;
•Pomoč pri uvajanju alternativnih virov energije - bioplin;
•Izvedba predavanj- zimsko izobraževanje članov kmetijskih gospodarstev;
•Pomoč pri delovanju društev.


DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI


Svetovalki za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti :


•Martina GOMZI, mag.kmet.

tel.:02 228 49 46, E-pošta: martina.gomzi@kmetijski-zavod.si
•Manca KOVAČEC, univ.dipl.inž.agr.

tel.: 02 228 49 46, E-pošta: manca.kovacec@kmetijski-zavod.si

Delovanje na območjih upravnih enot: Maribor, Pesnica in Ruše.


Dejavnosti


Strokovna pomoč pri dopolnilnih dejavnostih
•Turizem;
•Domača obrt;
•Ostale dopolnilne dejavnosti : predelava sadja, predelava mesa, predelava mleka, peka kruha;
•Informiranje o ukrepih kmetijske politike.


Delo z društvi kmečkih žena
•Registracija društva;
•Pomoč pri delovanju društva;
•Izobraževanje članov:: predavanja; tečaji; ekskurzije.


Razvoj podeželja
•Sodelovanje pri projektih;
•HACCP - analiza tveganja in kritične nadzorne točke;
•Mnenja za investicije v dopolnilne dejavnosti;
•Izjave o varnosti z oceno tveganja;
•NPK – nacionalna poklicna kvalifikacija- pridobitev kmetijske izobrazbe.

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Skupne službe
}}podrobno
Dobrote podezelja
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Degustac_prostor
Toti LAS 1 -Horvat
Beljakovine
Trin
Alpjobs
Pilotni projekt - male kmetije
Koruzni oklasek
Produkcija SloVino.com