Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Torek, 21.01.2020 /

Agroekonomika, načrtovanje in gradnje


Kontaktna oseba:

}}Veronika Valentar

Tel.: 02 228 49 16, 051/317-105 /  E-pošta: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si

}}Andrej Jamšek

Tel.: 02 228 49 25 /  E-pošta: andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si
 • Izdelava poslovnih načrtov za pridobitev kreditnih sredstev
 • Izdelava projektov za pridobitev nepovratnih sredstev za ogrevanje na lesno biomaso razpisov KNLB in DOLB iz kohezijskih skladov
 • Izdelava elaboratov spremembe dejanske rabe v zemljiškem katastru
 • Izdelava elaboratov gospodarnosti komasacij
 • Elaborati rekultivacije in ravnanja z rodovitno prstjo za potrebe upravnih dovoljenj
 • Cenitve kmetijskih in gozdnih zemljišč
 • Bonitiranje zemljišč
 • Elaborati posegov na najboljša kmetijska zemljišča
 • Strokovna mnenja za posege na najboljša kmetijska zemljišča
 • Melioracije kmetijskih zemljišč, krčitve in rekultivacije degradiranih območij
 • Izvajanje evropskih projektov
 • Sodelovanje in organizacija strokovnih posvetov, seminarjev in drugih strokovnih prireditev
 • Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, društvi, raziskovalnimi n izobraževalnimiustanovami
   

Reference načrtovanja in gradnje

 

   

Kmetija Šmigoc, Podlehnik

 

  

Kmetija Rupnik, Polžanska vas

 

   

Kmetija Ramšak, Podgorje pri Sl. Gradcu

 

  

Kmetija Antonič, Okoslavci

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Agroekonomika, načrtovanje in gradnje
}}podrobno
Dobrote podezelja
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
Produkcija SloVino.com