Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Petek, 18.10.2019 /

Lombergarjevi dnevi


11. Vinogradniški posvet 5. Poljedelski posvet 14. Lombergarjev sadjarski posvet Lokacija Sponzorji Zbornik
5. Poljedelski posvet

Čas:                            

Četrtek, 6. december 2018

Organizator               

posveta:                      

 

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kraj posveta: 

Večnamensko kulturno turistični podjetniški center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Maribor

 

PROGRAM POSVETA

 

 

Program posveta

8.30 –  9.00

Prijava udeležencev posveta in pogostitev

9.00 –  9.30

Pozdravni nagovori

 

dr. Stane Klemenčič, KGZS – Zavod Maribor, direktor

 

Pozdrav predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

 

Pozdrav predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9.30 –   9.45 

Ukrepi kmetijske politike v naslednjem programskem obdobju, MKGP

9.45 – 10.15

Digitalizacija in nove tehnologije v poljedelstvu

 

dr. Blaž Germšek, Syngenta agro d.o.o., Field Expert Slovenia&BIH

10.15 – 10.45 

Prednost hibridizacije žit s poudarkom na odpornosti na bolezni in škodljivce

 

Elvira Mijić-Cereals Product Mngr & Tehnical EXP EET, EET South Cluster HU, RO/Balkans

10.45 – 11.15 

Terminsko vezano trženje poljščin

 

Jožica Dolničar, RWA Slovenija

11.15 – 11.45

 

Razprava

11.45 – 12.30   

Odmor

12.30 – 13.30 

Izzivi uvajanja konzervirajoče obdelave tal

 

dr. Mario Lešnik, FKBV Maribor, Zita Flisar Novak,  KGZS - Zavod Murska Sobota

13.30 – 14.00 

Fungicidi v ozimnih žitih

 

mag. Meta Urbančič Zemljič, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

14.00 – 14.30 

Mikotoksini v žitih in koruzi

 

dr. Aleš Kolmanič, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

14.30 – 15.00 

Zatiranje talnih škodljivcev v poljščinah

 

dr. Stanislav Trdan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

15.00 – 15.30  

Razprava in zaključki

 

 

Organizacijski odbor posveta:

 

Draga Zadravec - predsednica, Marjeta Miklavc, Miša Pušenjak in dr. Dušica Majer

 

 

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Pridelani izdelki
}}podrobno
Dobrote podezelja
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
Produkcija SloVino.com