Predstavitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.2.: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov

Nazaj

25. januar. 2023 12:00 - 14:00

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:
-    ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
-    ureditev skladiščnih kapacitet,
-    ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
-    ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
-    nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
-    nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

Predstavitev bo v sredo 25. 1. 2022 ob 12. uri bo preko aplikacije ZOOM na povezavi: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0ld-GupzMuHNEPDUoyT_K3dy1xaDSugRSW

Več v priloženem VABILU!

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.