Setev ozimnih žit

Nazaj

Poljedelstvo

28. september. 2021

Na njivah, ki jih bomo jeseni posejali z ozimnimi žiti, želimo pridelati čim več kakovostnega zrnja. Da bomo uresničili ta cilj, je odvisno od vremenskih razmer in doslednega izvajanja vseh potrebnih agrotehničnih ukrepov kot so ustrezne priprave tal, gnojenja, pravočasne in kakovostne izvedbe setve ter varstva posevkov pred pleveli, boleznimi in škodljivci.

V Sloveniji med ozimnimi žiti največ njiv posejemo s pšenico, sledi ječmen, nato tritikala, najmanj pa posejemo rži. Vzrok za majhen obseg pridelave rži je bil v preteklosti nizek pridelek zrnja in s tem povezana slaba ekonomičnost pridelave. Predvidevamo, da se bodo v prihodnosti površine z ržjo povečale predvsem zaradi uvajanja hibridnih sort rži. Rezultati sortnih poskusov, ki jih izvajamo na Kmetijskem inštitutu Slovenije so pokazali, da nove hibridne sorte rži po pridelku zrnja ne zaostajajo dosti za naj najbolj rodovitnimi sortami ječmena in pšenice. Izsledki naših rezultatov so se potrdili tudi v široki praksi.

Na spodnjih povezavah najdete: 

- SETEV OZIMNIH ŽIT (čas setve, izbira sorte, gnojenje in rezultati sortnih poskusov pšenice in ječmena na Ptuju 2021)

- OPIS PRIPOROČENIH SORT in PODROBNEJŠI OPISI SORT

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

 

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kmetijski-zavod.si/politika-varstva-osebnih-podatkov.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.