Razpisa za naložbe ekoloških in gorskih kmetij

V petek, 22. 10. 2021 sta bila objavljena 20. in 21 Javni razpis za operacijo Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev – za naložbe ekoloških in gorskih kmetij iz PRP 2014-2020 (PRP 2014-2020) za leto 2021.


Nepovratna sredstva v višini 15.9 milijonov evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 5. 11. 2021 do vključno 30. 12. 2021, do 14:00 ure.


NALOŽBE EKOLOŠKIH KMETIJ

  • Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 4.000.000 evrov  
  • Upravičenci do podpore: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in imajo v ekološko pridelavo vključenih najmanj 51 odstotkov kmetijskih površin v uporabi oziroma imajo v ekološko rejo vključenih najmanj 51 odstotkov ekvivalenta GVŽ rejnih živali na svojem kmetijskem gospodarstvu.
  • Upravičeni stroški: stroški ureditve gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev hlevskih izpustov in proste reje, nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izvajanju ekološke pridelave, ureditev trajnih nasadov za izvajanje ekološke pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme.
  • Višina podpore: 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do maksimalno 50%. 

 

NALOŽBE GORSKIH KMETIJ

  • Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 11,9 milijona evrov.
  • Upravičenci do podpore: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter imajo svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
  • Upravičeni stroški: ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedbo agromelioracij, zaščito čebeljih panjev pred medvedi, ureditev trajnih nasadov, ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika na gorskih območjih ter nakup namakalne opreme. Upravičen je tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije, namenjene kmetovanju na gorskih območjih, če ni starejša od petih let od prvega nakupa in ima upravičenec zanjo prometno dovoljenje.
  • Višina podpore: 70 % upravičenih stroškov naložbe. Delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje ter kolektivne naložbe, in znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov.
     

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

 

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kmetijski-zavod.si/politika-varstva-osebnih-podatkov.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.