Letošnja kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije se bo začela 31. marca.

 

Z 31. marcem 2023 se bo začela nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije iz novega programskega obdobja 2023-2027. Vloge morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2023. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo morali vloge oddati elektronsko, pri tem pa jim lahko pomagajo v kmetijsko svetovalni službi.

Z letošnjim letom se začenja izvajanje novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP) za Slovenijo in s tem novih intervencij (do sedaj »ukrepov«). Razlog za nekoliko kasnejši začetek kampanje je v nujnosti ustrezne priprave vseh potrebnih nacionalnih pravnih podlag in programskih orodij za vlaganje zbirnih vlog ter tudi v nujnosti dobre predstavitve novosti in sprememb pri izvajanju intervencij SN SKP vsem deležnikom.

Pred oddajo zbirne vloge je treba preveriti urejenost podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG. Podatki v RKG se urejajo na upravnih enotah. 

 

NAJAVA TERMINOV INFORMATIVNIH USPOSABLJANJ O INTERVENCIJAH SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2023 

Subvencije za površine in živali za leto 2023, za katere se zahtevki oddajajo na zbirni vlogi.

Kampanja za oddajo zbirnih vlog za leto 2023 bo potekala od 31.3. do 10.7.2023. Na osmih Kmetijsko gozdarskih zavodih bodo v obdobju pred kampanjo izvedena številna informativna usposabljanja iz vsebin novih intervencij, ki izhajajo iz Strateškega načrta SKP 2023-2027 za Slovenijo. Usposabljanja so vsebinsko različna, zato bodite na to pozorni pri izbiri termina.

 

Pretekla izobraževanja:

24.2.2023 - 10:00 - Sveti Duh na Ostrem Vrhu - Izletniška kmetija Vališer, Sveti Duh na Ostrem Vrhu 35, Sveti Duh na Ostrem Vrhu
Predstavitev sheme za podnebje in okolje (SOPO), KOPOP
Splošna predstavitev vseh intervencij ukrepov SKP za leto 2023

27.2.2023 - 10:00 - Pesnica pri Mariboru - Večnamenski KTP Center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri Mariboru
Predstavitev sheme za podnebje in okolje (SOPO), KOPOP
Splošna predstavitev vseh intervencij ukrepov SKP za leto 2023

6.3.2023 - 10:00 - Maribor - KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor
Predstavitev sheme za podnebje in okolje (SOPO), KOPOP
Splošna predstavitev vseh intervencij ukrepov SKP za leto 2023

Seznam vseh usposabljanj je na voljo TUKAJ.


DODATNE INFORMACIJE, ZAKONODAJA, NAVODILA, NOVOSTI...

Na spletni strani Kmetijsko gozdraske zbornice Slovenije so na voljo dodatne informacije, zakonodaja, navodila, obrazci in predstavitve z izobraževanj.

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.