Radi zbirate nove rastline s potovanj? Preberite čemu se je potrebno izogniti.

Nazaj

Varstvo rastlin

27. julij. 2023

EFSA, Evropska komisija (EK) in sodelujoče organizacije v državah članicah Evropske unije (EU) začenjajo kampanjo ozaveščanja s sloganom #PlantHealth4Life ali »Ohranimo rastline zdrave, varujmo življenje«. Namen kampanje je ozaveščanje prebivalstva o pomenu zdravja rastlin in o njegovi povezanosti z našim vsakdanom.


Rastline so na Zemlji vir življenja: zagotavljajo nam zrak, ki ga dihamo in hrano, ki jo jemo. Podnebne spremembe in človekove dejavnosti, kot sta trgovanje in potovanja danes močno vplivajo na rastline. Škodljivi organizmi lahko na rastlinah, brez primernega ukrepanja, povzročijo ogromno gospodarsko in okoljsko škodo. Primer je na primer bolezen bakterijski ožig oljk, ki jo povzroča bakterija Xylella fastidiosa, in je odgovorna za uničenje več milijonov oljčnih dreves v italijanski pokrajini  Apulija, o najdbah te bakterije pa poročajo tudi iz drugih držav članic. 


»Zdravje rastlin je ključnega pomena za dobrobit ljudi, živali in okolja, a je v javnosti žal pogosto spregledano. Slovenija se je aktivno vključila v EFSA kampanjo #PlantHealth4Life ali »Ohranimo rastline zdrave, varujmo življenje«, saj verjamemo, da lahko z združenimi močmi zmanjšamo tveganje vnosa in širjenja škodljivcev rastlin ter skupaj ohranimo naše rastline zdrave. 


Škodljivci rastlin se na nova področja širijo predvsem kot posledica velike rasti mednarodne trgovine in množičnih potovanj. Kampanja je zato osredotočena na ozaveščanje potnikov, zaradi možnosti prenosa s semenom in deli rastlin pa tudi na ljubiteljske vrtnarje ter širšo javnost. Le s skrbjo in ustreznimi ukrepi za ohranjanje zdravja rastlin lahko zagotovimo zanesljivo preskrbo z varno hrano in zagotovimo trajnostno prihodnost«, je povedala mag. Katarina Groznik, vodja Sektora za zdravje rastlin in rastlinski semenski material. 

„Ker je pristop Eno zdravje ena od najpomembnejših prednostnih nalog EK, je varstvo pred rastlinam škodljivimi organizmi ki bi jih lahko na različne načine vnesli v EU, tudi naša skupna prednostna naloga. Tudi najmanjša dejanja posameznikov imajo namreč lahko zelo velike pozitivne učinke. Pomembno je predvsem, da imamo na voljo ustrezne informacije, ki jih razumemo in tako omogočimo, da lahko vsak izmed nas prispeva k pomembni vlogi EU pri ohranjanju naše biotske raznovrstnosti,“ je dejala Claire Bury, namestnica generalnega direktorja za trajnostno prehrano pri Generalnem direktoratu za zdravje in varnost hrane.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s pooblaščenimi organizacijami preverja zdravje rastlin v Sloveniji, nadzira premeščanje in uvoz rastlin in rastlinskega materiala ter ob najdbi sprejme ukrepe za izkoreninjenje ali zadrževanje nevarnih bolezni in škodljivcev.

Fitosanitarni inšpektorji so v letu 2021 pri uradnem nadzoru pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ob vnosu opravili 6.639 pregledov. Ugotovili so neskladja zaradi manjkajočih oziroma pomanjkljivih fitosanitarnih spričeval in zaradi potrjene okužbe z virusom rjave grbavosti plodov paradižnika. 

Zaradi novih trgovskih poti in vedno širšega nabora rastlin, za katere tretje države zahtevajo fitosanitarno spričevalo, pa tudi zaradi povečanega mednarodnega trgovanja preko spleta v zadnjih letih narašča število izdanih fitosanitarnih spričeval (7.617 v letu 2021, kar je 10 % več kot leto prej), pri katerih ugotavljamo  tudi primere goljufivih praks ponarejanja listin.  

V Sloveniji se že nekaj let soočamo z zelo nevarno boleznijo trte - zlato trsno rumenico, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée. Okužene trte slabše rodijo in v nekaj letih povsem propadejo. Okužba se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca, ameriškega škržatka, in predstavlja resno grožnjo obstoju slovenskega vinogradništva. Bolezni ni mogoče zdraviti, ampak le preprečevati z zatiranjem ameriškega škržatka in z rednim odstranjevanjem okuženih trt, zato je ključnega pomena ozaveščanje vinogradnikov o nevarnosti, ki jo bolezen predstavlja za zdravje vinogradov, o njenih simptomih ter o pravilnem ravnanju v primeru okužbe.


Naša dejanja so pomembna – sodelujte!

Sporočilo kampanje je „Ohranimo rastline zdrave, varujmo življenje“: vsi imamo pri tem pomembno vlogo! Obiščite spletno stran #PlantHealth4Life in se prepričajte, kako lahko ohranimo rastline zdrave:
•    Ali potujete izven EU? Če se na potovanju navdušite nad eksotično rastlino, jo fotografirajte, vendar semen ali delov rastline ne odnesite domov, saj bi na ta način lahko nehote v EU prinesli rastlinam škodljiv organizem. 
•    Rastlinam škodljive organizme  lahko prenesemo v EU tudi z rastlinami, ki jih kupimo, če te niso ustrezno pregledane in označene, zato se v primeru nakupa rastline prek spleta iz držav izven EU prepričajte, da so opremljene z ustreznim  fitosanitarnim spričevalom.
•    Pogovarjajte se s svojimi otroki o pomenu zdravih rastlin in ustvarite mlado generacijo ambasadorjev za zdravje rastlin. 
Akcijo lahko podpre vsak izmed nas. Na spletnem mestu #PlantHealth4Life lahko najdete razne materiale, ki so prevedeni v vse jezike EU – tiskovna gradiva, videoposnetke in objave na družbenih omrežjih, ki jih lahko delite na svojih spletnih mestih. Tako lahko skupaj pripomoremo k zdravi prihodnosti zase, našo skupnost in okolje!


O kampanji
#PlantHealth4Life je večletna kampanja, zasnovana na zahtevo EK, ki se  temelji na poglobljeni analizi dojemanja in vedenja, povezanega s pomenom zdravja rastlin po vsej EU. Letos kampanja aktivno poteka v 12 državah: Belgiji, Estoniji, Grčiji, Latviji, Litvi, Črni gori, Severni Makedoniji in Sloveniji ter na Cipru, Češkem, Finskem in na Madžarskem. 3-D video predstavitve, postavljene v Amsterdamu, Madridu in Milanu, v treh najprometnejših mestih za tiste, ki potujejo izven EU, bodo omogočile še dodatno širjenje informacij. 


O agenciji EFSA
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je agencija Evropske unije, ki je bila leta 2002 ustanovljena kot neodvisen vir znanstvenega svetovanja odgovornim za obvladovanje tveganj in za obveščanje o tveganjih, povezanih s prehransko verigo. Sodeluje z deležniki za spodbujanje skladnosti znanstvenega svetovanja EU in zagotavlja znanstveno podlago za zakone in predpise za zaščito evropskih potrošnikov pred tveganji, povezanimi s hrano – „od vil do vilic“.


Kontakt za medije EFSA:
Tel.: +39 0521 036 149
E-pošta: press@efsa.europa.eu
 

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

 

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kmetijski-zavod.si/politika-varstva-osebnih-podatkov.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.