Uredba o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

V Uradnem listu št. št. 85/23 objavljena Uredba o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, ki je začela veljati dan po objavi, 4. 8. 2023: Uradni list RS - 085/2023, Uredbeni del (uradni-list.si).

Z uredbo se podrobneje določajo ukrepi v skladu z EU predpisi za zatiranje in omejitev nadaljnjega širjenja zlate trsne rumenice. Na novo so določeni nekateri obvezni ukrepi na okuženih območjih. To so zlasti:

  • - pravočasno in dosledno zatiranje prenašalca s fitofarmacevtskimi sredstvi,
  • - hitro odstranjevanje posameznih trt/vinogradov z bolezenskimi znamenji zlate trsne rumenice,
  • - odstranjevanje opuščenih trt in
  • - krčitev opuščenih vinogradov.

Poleg že do sedaj možnega uveljavljanja odškodnine v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin se z uredbo uvaja tudi dodaten ukrep pomoči vinogradnikom v obliki nadomestila za uničene trte za odpravo škode zaradi izvajanja ukrepov zadrževanja na okuženih območjih oziroma območjih množičnega izbruha. Uredba določa tudi program in stroške izvedbe navedenih ukrepov za sanacijo in preprečevanje množičnih izbruhov zlate trsne rumenice za obdobje 2023-2025.

Z uredbo se določa tudi postopke preverjanja izpolnjevanja posebnih zahtev za razmnoževalni material trte na ozemlju Republike Slovenije zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice. Prodaja in premik navedenega materiala z mesta pridelave je dovoljen le ob izpolnjevanju predpisanih zahtev. 

V uredbo so vključene tudi prekrškovne določbe v zvezi z izvajanjem uredb EU.

Na spletu je objavljen posodobljen Načrt ukrepov za zlato trsno rumenico v Republiki Sloveniji: https://www.gov.si/zlata-trsna-rumenica/.

Nov letak o zlati trsni rumenici je dostopen TUKAJ.

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

 

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kmetijski-zavod.si/politika-varstva-osebnih-podatkov.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.