Uveljavljanje primera višje sile po obilnem sneženju v aprilu 2021 in spomladanski pozebi

Nazaj

Splošno

04. maj. 2021

V primeru, da ima upravičenec obveznosti iz naslova investicijskih podukrepov oziroma podukrepa M06.1 iz PRP 2014-2020 in je spomladanska pozeba 2021 vplivala na to, da upravičenec obveznosti ne bo mogel izpolniti, ima upravičenec možnost uveljavljati višjo silo ali izjemne okoliščine. Prošnjo za uveljavljanje višje sile mora upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba vložiti na Agencijo najkasneje v 15 delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti.
 
Pri tem je pomembno povedati, da je uveljavljanje višje sile upravičeno v primeru, ko:
- se posledice nesreče odražajo na predmetu podpore ali je poškodovano sredstvo za doseganje ciljev iz poslovnega načrta (npr. pri podukrepu M04.1 in 4.2 - doseganje minimalnih proizvodnih kapacitet in/ ali povečanje višine dohodka/PDM če je iz tega naslova prejel dodatne točke)
- je ogroženo izpolnjevanje razvojnih ciljev pri podukrepu M06.1 (npr. razvojni cilji 2.1, 4.1, 4.2 in 5.3).
Ker upravičenci na podukrepu M06.3 nimajo razvojnih ciljev, na izpolnjevanje katerih bi lahko vplivala spomladanska pozeba, vlaganje prošenj za uveljavljanje višje sile ali izjemnih okoliščin za te upravičence, ni relevantno.

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

 

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kmetijski-zavod.si/politika-varstva-osebnih-podatkov.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.